Ser vi upptakten till badnedläggning?

Turerna kring Hallevibadet är utdragna och förvirrande. Stängning kan snart bli aktuell. Kommunen måste börja se vikten av ett lokalt badhus i Vargön.