Fusk. Att använda AI-teknik för att göra studieuppgifter kan göra att man går miste om viktiga kunskaper.
Fusk. Att använda AI-teknik för att göra studieuppgifter kan göra att man går miste om viktiga kunskaper. Bild: Richard Drew

Malin Lernfelt: Släng ut AI-fuskarna från högskolan

Antalet studenter som använder ChatGPT istället för att göra sina uppgifter på egen hand ökar. Det kan i längden få allvarliga konsekvenser.

ANNONS

Artificiell intelligens, AI, är det nya svarta. Enligt vissa lösningen på framtidens alla problem, alltifrån ensamhet till rymdresor. Enligt andra ett stort hot som sänker sig över mänskligheten. Förmodligen finns sanningen någonstans mitt emellan.

Det AI också är, är ett allvarligt problem för kvaliteten vid den högre utbildningen här och nu. En aktuell granskning som Sveriges Radio gjort visar att AI-fusket på högskolor och universitet sprider sig med vindens hastighet. 2022 straffades inga studenter till följd av att de tagit hjälp av artificiell intelligens istället för att göra sina uppgifter på egen hand. Hittills i år har över 90 studenter antingen stängts av eller varnats på grund av otillåten användning av AI-styrda textrobotar som ChatGPT.

ANNONS

”Man upphör aldrig att förvånas”, säger Pontus Kyrk, jurist på Universitetskanslersämbetet, till SR P4 Jönköping (30/11).

Antalet upptäckta och prövade fall är rimligtvis dessutom bara en droppe i havet

Flest fall av fusk, 15 stycken, har upptäckts vid Stockholms universitet. Men även i Uppsala, Göteborg, Karlstad, Jönköping, Linköping, Luleå, vid Linnéuniveristetet och i Lund, Kristianstad, Skövde, Örebro och Mitthögskolan fuskas det. Antalet upptäckta och prövade fall är rimligtvis dessutom bara en droppe i havet.

Att vissa tycks se det som naturligt och relativt oproblematiskt att till exempel låta ChatGPT skriva hela eller delar av hemtentan är allvarligt. Den dag som studenterna tar steget ut i verkligheten och ska omsätta vad de har lärt sig i praktisk yrkesutövning, måste kunskaperna finnas hos dem, i deras eget minne och förmåga, och inte i en app. Den som inte lägger ned tid på att läsa och formulera sig på egen hand utvecklar varken sitt tankesätt eller sin slutledningsförmåga. Oavsett vilken utbildning det handlar om, lärare, läkare, jurist eller ingenjör, kan genvägarna i längden få svårartade konsekvenser.

Det enda rimliga är att landets universitet och högskolor framöver gör vad de kan för att möta AI-utvecklingen och inför såväl utökade kontroller som anpassade undervisningsmetoder och ordentliga straff för att förebygga och följa upp fusket. Den som inte är beredd att lägga manken till för att inhämta de kunskaper som krävs, har inte på högskolan att göra.

ANNONS

ANNONS