Framtiden för hyresgästerna är oviss.
Framtiden för hyresgästerna är oviss. Bild: Yvonne Olsson

Karl af Geijerstam: Svea Apartments agerande är inte seriöst

Det finns mycket som talar för att Svea Apartments har bluffat både hyresnämnden och Castellum och agerat oseriöst mot sina hyresgäster.

ANNONS

Svea Apartments hyresgäster i Trollhättan har blivit uppsagda med omedelbar verkan. I förra veckan samlades ett stort antal av dem för att prata med organisationen Urban Rights som arbetar mot den sortens avtal som hyresgästerna har. Svea Apartments äger inte fastigheten i det gamla lasarettet, det gör fastighetsbolaget Castellum. Svea agerar som andrahandsuthyrare av lägenheter som de i sin tur hyr av Castellum i ett så kallat blockhyreskontrakt. Detta sätt att hyra ut bostäder har blivit mycket omstritt.

Hyresgästföreningen och Urban Rights menar att man utnyttjar ett kryphål i lagen. Det är okej för företag att hyra flera lägenheter på en gång för arbetskraft som kan behöva det en kortare eller längre tid. Ett typiskt exempel är byggarbetare som behövs tillfälligt för ett stort projekt i en stad. Men det är inte meningen att vanliga bostäder ska hyras ut på detta sätt. Fenomenet kallas ”hotellifiering”, att de boende snarare är hotellgäster som betalar för dyrt för sina bostäder.

ANNONS

En dom i Högsta domstolen säger att det är olagligt att använda blockhyra som ett system för att höja hyrorna. Om fastighetsägaren och andrahandsbolaget har en bulvansituation med intressegemenskap har hyresgästen rätt att få ett förstahandskontrakt med en hyresnivå i enlighet med bruksvärdessystemet. Det var Urban Rights grundare Adam Wais som drev processen efter att han blivit missnöjd med sin hyra.

Nu har hyresgästerna hamnat i en juridisk svår knipa. Svea Apartments har dålig ekonomi och är inne i en rekonstruktion. Företaget vill lämna hyresavtalet med Castellum vilket kan få effekt att hyresgästerna står utan bostad.

Det är lite förvånande att att Castellum äger en fastighet med så många bostadslägenheter. Castellums affärsidé är att hyra ut lokaler till andra företag, framför allt kontor. Detta har dock fått sin förklaring som TTELA har avslöjat. Svea Apartments har av allt att döma lämnat falska uppgifter både till hyresnämnden och till Castellum. För att få dispens för blockhyra (vilket har blivit allt svårare) har Svea Apartments angett att företaget ska använda fastigheten för ett LSS-boende. Men något LSS-boende är det uppenbart att det inte finns.

I skrivande stund är hyresgästernas framtid oviss. Castellum är mycket kortfattad i kommunikationen med TTELA och Svea Apartments har ”tagit avstånd” från media. Svea Apartments agerande mot hyresgästerna och företagets ekonomiska problem inger inte förtroende. Företaget har inte agerat seriöst.

ANNONS

Den här marknaden har inte uppkommit av en slump. Bland andra hotellkungen Petter Stordalen har investerat i företag som erbjuder ”long stay” på grund av en stor efterfrågan. Vanliga kunder är internationella företag som behöver erbjuda konsulter ett boende för några månader. Det är omöjligt att hitta bostäder snabbt på den vanliga hyresmarknaden och hotell är för dyrt. Så länge som vi har den reglering av hyresmarknaden vi har, finns det ett legitimt behov av den här sortens boende. Det finns också seriösa företag på marknaden.

Att företag kan vara villiga att betala mycket mer i hyra för att lösa bostadsproblem är något som den ordinarie hyresmarknaden inte kan hantera. Därför måste dispens ges för varje verksamhet. En enklare lösning på problemet hade varit en friare hyresmarknad som i Norge eller Finland. Men oavsett hur fri eller reglerad marknaden är ska man inte behöva drabbas av oseriösa företag.

LÄS MER:Nära 100 hyresgäster i Trollhättan kan kastas ut på gatan

LÄS MER:Hyresgästföreningen: ”Liknar bulvanverksamhet”

LÄS MER:Hyresgästerna i Swedenborg kan bli hemlösa – samlades för att få hjälp

LÄS MER:Bluffen: Svea lovade LSS-boende i Swedenborg – var aldrig aktuellt

ANNONS