Utredning. En nöjd migrationsminister Maria Malmer Stenergard tillsammans med utredaren Ann-Jeanette Eriksson.
Utredning. En nöjd migrationsminister Maria Malmer Stenergard tillsammans med utredaren Ann-Jeanette Eriksson. Bild: Fredrik Surell/TT

Katarina Erlingson: Sveriges ekonomi drabbas av invandringsförslaget

Förslaget om striktare arbetskraftsinvandring för tankarna till Sovjetunionen. Den moderatledda regeringen borde lyssna på näringslivet, inte på Sverigedemokraterna.

ANNONS

Trots protester från bland annat Svenskt Näringsliv verkar regeringen vara villig att gå vidare när det gäller att nedmontera arbetskraftsinvandringen. Ett utredningsförslag har presenterats och migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) är nöjd med att villkoren skärps. Det är uppenbart att regeringen är i klorna på Sverigedemokraterna och gör vad som helst för att hålla samarbetspartiet på gott humör. För det är knappast klassisk moderatpolitik att försvåra för näringslivet på det här sättet. Om förslaget genomförs kommer svenska företag att få stora problem med kompetensförsörjningen. I förlängningen blir det Sveriges ekonomiska tillväxt som drabbas.

Allvarligt avsteg från svenska modellen

Lägstalönen för arbetskraftsinvandrare ska höjas till den svenska medianlönen 34 200 kronor. Att regeringen ska ge sig in i lönebildningen är ett allvarligt avsteg från den omhuldade svenska modellen. Än värre är att regeringen ska kunna besluta om undantag för vissa yrken. Det leder tankarna till gamla Sovjetunionen där regeringen beslutade om det mesta i femårsplaner som inte gav utrymme för andra initiativ. Förutom att det blir byråkratiskt är det absurt om en moderatledd regering skulle ägna sig åt sådant.

ANNONS

Migrationsministern framhåller att Sverige ska vara ett attraktivt land för högkvalificerad arbetskraft, och det är möjligt att förslagen kan vara bra för vissa yrkesgrupper. Men hon verkar glömma att det finns många yrken där det idag är brist på arbetskraft och som är beroende av invandrad kompetens. Ministern saknar en helhetssyn över arbetsmarknaden, liksom vad det verkar även arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L).

Sverigedemokraterna får inte bestämma

Gröna arbetsgivare är oroliga för konsekvenserna av förslagen. Lönerna inom lantbrukssektorn når inte upp till medianlönen. Hur ska branschen hantera en höjning för arbetskraftsinvandrarna? Höjer man för alla anställda blir det ekonomiskt ohållbart för de enskilda företagen, och höjer man bara för arbetskraftsinvandrarna blir det orättvist och kan skrämma bort den svenska kompetens som finns. Som Lena-Liisa Tengblad, vd för Gröna arbetsgivare, säger, det blir en ekvation som inte går ihop när regeringen samtidigt pratar om ökad självförsörjningsgrad och grön omställning.

Det är bara att hoppas att kritiken mot förslaget blir så omfattande att regeringen tänker om, men det finns all anledning till oro. SD kan inte få sätta kraven när det gäller kompetensförsörjningen för de svenska företagen. Det borde de borgerliga regeringspartierna inse.

ANNONS