Karl af Geijerstam: Trio tar första steget mot makten

Centerpartiet har beslutat att inleda förhandlingar med M och KD. Ytterligare ett steg i maktskiftet har därmed tagits.