Karl af Geijerstam: Trista och tråkiga besparingsförslag i Brålanda

Kostenhetens förslag att lägga ned serveringen Solrosen i Bråland är trist och tråkigt. Men enheten har väldigt få val med tanke på att det finns mycket stordriftsfördelar med centrala kök.