Kriminalitet. Antalet skjutningar ligger hittills i år på en lägre nivå, jämfört med i fjol.
Kriminalitet. Antalet skjutningar ligger hittills i år på en lägre nivå, jämfört med i fjol. Bild: Janerik Henriksson/TT

Mimmie Björnsdotter Grönkvist: Våldsspiralen med skjutningar måste stoppas

Hittills har det varit lugnt, men antalet skjutningar stiger med värmen. När vissa plockar fram utemöblerna, tar andra fram skjutvapen.

ANNONS

Ute efter att köpa ett billigt boende? Knappa in på tidningen Kvartals hemsida, där det numera finns en statistikdatabas över skjutningar i Sverige och titta på kartan som visar var det skjutits i år. En skottlossning sänker nämligen priserna på närliggande bostäder (SvD 28/4).

Även SVT har en liknande databas som den Kvartal nu lanserat. Den uppdateras kontinuerligt i takt med att nya skott lossas. Det gör det lättare att överblicka problemet, och att bryta upp den lokalt och följa utvecklingen i olika delar av landet. I år sticker Norrköping ut som en plats där det skjuts mycket. Statistiken går långt tillbaka i tiden, vilket gör att det går att jämföra den från år till år.

ANNONS

Tretton har dödats i skjutvapenvåld

Hittills i år har det skett sjuttiosex skjutningar, som i skrivande stund lett till tretton människors död och fjorton skadade. Vore det siffran för hela året skulle det räknas som ett extremt lugnt år, jämfört med de senaste åren då antalet skjutningar legat på över trehundra årligen, och antalet döda omkring femtio. Sedan 2018 är det 321 människor som fått sätta livet till i gängkriget.

Men att antalet skjutningar och dödsfall inte skulle stiga innan årets slut förefaller osannolikt, särskilt om man ser till grafen över skjutningar per månad – den är stigande. I januari sker få skjutningar, sedan i februari något fler, och då fortsätter det stiga i takt med temperaturen. När vissa plockar fram utemöblerna, plockar andra fram skjutvapen.

Färre skjutningar hittills under 2024

Fler skjutningar lär ske, men hittills har 2024 varit lugnare än i fjol. Det konstaterar också Manne Gerell, kriminolog vid Malmö Universitet, som ska kommentera statistiken löpande. Ännu en viktig resurs för att låta allmänheten förstå och ta till sig siffrorna. Han säger att det något lägre antalet skjutningar påminner om nivån för några år sedan – 2023 och särskilt 2024 med sextiofyra dödade är extrema år – men påpekar att det kan ha att göra med tillfälligheter, att det är för tidigt att dra slutsatser. Goda nyheter är sällan så goda som man kunde önska, när det gäller gängkriminaliteten. Just nu testas många olika insatser som förhoppningsvis får effekt.

ANNONS

En av dem är Sluta skjut, som testats i Malmö och nu rullas ut i fler städer. I Malmö är antalet skjutningar i år hittills lågt, och det allra viktigaste är att ingen fått sätta livet till. Kanske är det insatsen som fått resultat, men det är svårt att veta. Särskilt när många olika program och metoder rullas ut samtidigt som polisen får ökade befogenheter såsom visitationszoner. Då blir det svårt att utläsa resultatet av varje del.

Metoder mot skjutvapenvåld måste utvärderas

Till skillnad från Sluta skjut effektutvärderas inte andra metoder, vilket förefaller dumt. Huruvida Sluta skjut gett effekt har varit ifrågasatt, att andra alternativa metoder inte effektutvärderas alls förefaller då dumt. Manne Gerells dom över Sluta skjut är i alla fall att "det är ingen perfekt metod, men det kan absolut ge resultat."

Det får vi hoppas på. Allt för länge har de kriminella gängen satt prägel på Sverige. Den destruktiva våldsspiralen, där unga män skjuter ihjäl varandra för att hämnas, måste få ett slut. Särskilt som våldet sker öppet på gator och torg, och riskerar att drabba oskyldiga förbipasserande.

ANNONS