Trygghet. Att medarbetare inom äldreomsorgen kan uppmärksamma missförhållanden utan att bestraffas ger de äldre en bättre omsorg.
Trygghet. Att medarbetare inom äldreomsorgen kan uppmärksamma missförhållanden utan att bestraffas ger de äldre en bättre omsorg. Bild: Kallestad

Malin Lernfelt: Välfärdspersonal får inte tystas

Om Svea hovrätt inte går går på samma spår som tingsrätten i Attendofallet kan meddelarskyddet vara hotat.

ANNONS
|

I mitten av oktober dömdes en chef och en HR-specialist på vårdbolaget Attendo till dagsböter för brott mot meddelarskyddet. Tingsrätten i Stockholm menade att de båda försökt hindra en medarbetare från att nyttja sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.

Det var efter att ett vårdbiträde på ett av Attendos äldreboenden under pandemin uppmärksammat hur de äldre for illa, och hur företaget inte särade på sjuka och friska och att det ledde till att människor dog, som den nu dömda chefen, ännu en chef och HR-specialisten kallade in vederbörande till ett möte. Där kritiserade de medarbetaren för att hon pratat öppet i medier om problemen på boendet. De gav henne även en skriftlig erinran. Ett agerande som enligt tingsrätten inte är förenligt med lagen om meddelarskydd.

ANNONS

Lagen innebär att anställda inom offentlig sektor, samt sedan 2017 även privatanställda inom vård, skola och omsorg, har rätt att öppet berätta om oegentligheter eller missförhållanden på arbetsplatsen i bland annat medier utan att arbetsgivaren har rätt att efterforska vem det är som lämnat uppgifter, eller bestraffa den som höjt sin röst.

Det är en oerhört viktig lag, inte minst för att den ger allmänheten en bättre insyn i de verksamheter som drivs med skattepengar. Den skapar också trygghet för de människor som är beroende av välfärdsverksamheter, liksom för de anställda. Tystnadskulturen inom välfärden är välkänd och den existerar i såväl offentligt som privat driven vård och omsorg. Meddelarskyddet är därmed en viktig ventil. Särskilt som det inte alltid fungerar att gå till chef eller HR och påtala brister. Särskilt inte när det är deras beslut som lett till att missförhållanden uppstått. I fallet med Attendo hade vårdbiträdet försökt att larma internt utan framgång innan hon kontaktade media. Tingsrättsdomen mot chefen och HR-specialisten är helt riktig.

Dock har de båda nu valt att överklaga och Svea hovrätt har beslutat att ge prövningstillstånd. Ärendet är alltså inte avgjort. Skulle hovrätten till skillnad från tingsrätten komma fram till att en skriftlig erinran inte är ett allvarligt försök att tysta en medarbetare vore det mycket olyckligt. En erinran är definitivt ett sätt att straffa en medarbetare man anser inte skött sig. Och en person som larmar om att äldre dör när det kunnat undvikas, har inte misskött sitt jobb. Tvärtom. Förhoppningsvis kommer hovrätten därför fram till samma slutsats som tingsrätten. I annat fall står vi med ett skadeskjutet meddelarskydd vilket kommer att drabba samhällets mest utsatta barn och gamla.

ANNONS

ANNONS