Karl af Geijerstam: Vem provocerar vem nästa gång?

Johan Pehrsons (L) uttalande om Sverigedemokraterna fick krishanteras under helgen. Man kan dock anta det sägs ett och annat om Liberalernas på SD:s interna möten.