Liberalt. Överenskommelserna på kulturområdet i Tidöavtalet skyddar såväl public service som oberoende medier. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) och Liberalernas partiledare Johan Pehrson (L).
Liberalt. Överenskommelserna på kulturområdet i Tidöavtalet skyddar såväl public service som oberoende medier. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch (KD) och Liberalernas partiledare Johan Pehrson (L). Bild: Jonas Ekströmer/TT

Malin Lernfelt: Viktigt liberalt genomslag i kultur- och mediepolitiken

Det finns en del att oroas över i Tidöavtalet. På kultursidan är det mesta dock positivt och liberal politik har fått ett stort genomslag.

ANNONS

När Tidöavtalet mellan M, KD, L och SD presenterades var kultur och media ett av de områden där Liberalernas inflytande tydligast lyste igenom. Tack och lov för det. Oron över de skador Sverigedemokraterna skulle kunna åsamka vårt öppna samhälle genom sin brist på respekt för fri press, oberoende journalistisk och public service viktiga roll, har länge suttit som en tagg i bröstet på landets publicister. Eller egentligen hos alla som inte vill leva i ett samhälle där politiker petar i pressfriheten eller ger offentliga uppsträckningar till journalister de finner misshagliga.

Företrädare för SD har genom åren ofta framhållit Ungern och Polen som föregångsländer på medieområdet. Länder där staten använder radio och tv för politisk propaganda och där lagar stiftats för att tysta och straffa journalister som inte säger och skriver sådant som är i linje med de styrandes åsikter. Skulle liknande lagar bli verklighet i Sverige kan vi säga adjö till det öppna samhälle allt för många kommit att ta för givet.

ANNONS

I Tidöavtalet står det dock svart på vitt att mediernas frihet och mångfald främjas och att public service oberoende ”ska bestå och dess långsiktiga finansiering vidmakthållas”. Att det så tydligt markeras är utmärkt. Allt annat hade varit mycket oroande.

Ett område där M, KD, L och SD – precis som den avgående regeringen – faktiskt vill göra ett omtag är folkbildningen. På senare år har det gång på gång uppdagats att det förekommit fusk och utbetalningar av medel till odemokratiska och/eller misogyna föreningar inom ramen för studieförbundens verksamhet. Det är oacceptabelt. I somras tillsatte statsrådet Anna Ekström (S) en utredning om framtida styrning, uppföljning och kontroll och när utredaren, före detta riksdagsledamoten Christer Nylander (L), presenterar utredningens resultat våren 2024 är det rimligt att dessa leder till ett nytt sätt att hantera de resurser som Folkbildningsrådet ansvarar för.

Den nya regeringen vill också införa en kulturkanon, vilket på sina håll uppfattas som kontroversiellt. Det borde det inte vara. Tvärtom är kanon ett bra sätt att öppna vårt land även för dem som inte är födda här och ge barn som inte växer upp i akademikerhem tillgång till ett kulturarv som tillhör oss alla. I många andra länder, till exempel Frankrike, Danmark och Norge, finns litterära verk och annan kultur som anses utgöra baskunskap listade. Det gör det enkelt för lärare och andra vuxna att se till att alla barn får den bildning de har rätt till.

ANNONS

I Sverige får däremot vissa barn läsa Lagerlöf och Tranströmer medan andra är hänvisade till sådant som den enskilda läraren uppfattar att de tycker är roligt och enkelt. Det skapar en orättvisa och en bildningsklyfta och gör att delar av befolkningen saknar ett referensbibliotek som hade gynnat dem i livet. Det borde vara en självklarhet i ett demokratiskt samhälle att samma förväntningar finns på alla barn. Så länge inte politiken lägger sig i vilka verk som bör innefattas, utan överlåter det till expertis, är en kulturkanon ett viktigt steg framåt.

Det finns mycket att säga om Tidöavtalet. Men en liberalt präglad kultur- och mediepolitik är trots allt en positiv sak. Inte minst i tider som dessa.

ANNONS