Bank-vd räds inte räntehöjning

Swedbank redovisar en vinst på över 6 miljarder kronor för det fjärde kvartalet. Och både analytiker och bank-vd:n Birgitte Bonnesen är nöjda.

ANNONS
|

- Det har varit ett starkt kvartal, säger Bonnesen.

Enligt Swedbank-vd:n har en god ekonomisk aktivitet i hela Sverige bidragit till bankens resultat.

I rapporten skriver banken, som har närmare en fjärdedel av den svenska bolånemarknaden, att slutet av året präglades av att ett ökat utbud och att priserna på både villor och bostadsrätter sjönk.

I hela Sverige backade priserna med 2,5 procent i december jämfört med året innan. För bostadsrätter var nedgången 6,5 procent.

ANNONS

Ändå ökade Swedbank utlåningen till bostäder med 7,2 procent i årstakt i december. Något stort prisras är inte att vänta, enligt Swedbank.

- Jag tror att det kommer att stabiliseras, säger Bonnesen.

Tappar på bolånemarknaden

Samtidigt tappade Swedbank marknadsandelar och gick från att ha 25 procent av den svenska bomarknaden 2016 till 24 procent 2017.

- Vi har haft en stabil utlåning och hållit oss någorlunda i linje med marknaden. Vi gick ut för två år sedan och startade redan då ett samtal med våra kunder om amortering för vi vill vara säkra på att alla förstår vad det innebär när räntorna börjar stiga. Det är det vi ser i detta, säger Bonnesen.

När det gäller kreditgivning säger Bonnesen att banken inte har blivit hårdare. Däremot har man kontinuerligt sett över frågan under de senaste åren när det gäller de stora byggbolagen.

ANNONS

Rörelsevinsten för banken landade på strax över 6 miljarder kronor för fjärde kvartalet. Motsvarande siffra förra året var 5,1 miljarder kronor.

Analytiker hade, enligt Reuters, i genomsnitt räknat med en rörelsevinst på drygt 5,8 miljarder kronor. Efter rapporten var det idel beröm.

"Bättre än andra banker"

- Vi tycker att det är en bra rapport. Tittar vi på lönsamheten har Swedbank en betydligt bättre lönsamhet än vad vi sett från de andra bankerna (Nordea och SEB) som har rapporterat än så länge, säger Andreas Håkansson, bankanalytiker på Exane BNP Paribas.

Räntenettot, skillnaden mellan bankens räntekostnader och dess ränteintäkter, steg med 5 procent till drygt 6,3 miljarder kronor. Kreditförlusterna minskade till 311 miljoner kronor, från 593 miljoner kronor.

Och vd Bonnesen är inte orolig för kreditgivning eller kommande räntehöjningar.

- Vi har haft diskussionen med våra kunder. Och den portfölj vi har är väldigt förberedd för en ränteuppgång, säger Bonnesen.

ANNONS

Styrelsen föreslår en utdelning till ägarna på 13:00 kronor per aktie, jämfört med 13:20 kronor förra året.

På eftermiddagen hade Swedbank-aktien backat cirka 0,3 procent på en börs som i övrigt fallit närmare 2 procent.

TT

Fakta: Swedbanks delårsrapport i siffror

Kvartal 4, 2017 Kvartal 4, 2016

Räntenetto 6326 6000

Provisionsnetto 3291 3055

Intäkter 10976 9947

Kostnader 4563 4157

Kreditförluster 311 593

Rörelseresultat 6016 5141

Nettoresultat per aktie före utspädning 4:25 kronor (kvartal 4, 2017) jämfört med 3:73 kronor (kvartal 4, 2016).

Siffror i miljoner kronor om ej annat anges.

ANNONS