Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

I början av 2000-talet gjordes de första undersökningarna av marken vid Långön i Köpmannebro, Mellerud. Föroreningssituationen bedöms som allvarlig. Nu söker länsstyrelsen medel till fortsatt undersökning av denna och andra förorenade platser.

Bidrag till förorenade områden

10,3 miljoner kronor. Så mycket söker Länsstyrelsen i Västra Götaland i bidrag hos Naturvårdsverket för arbetet med förorenade områden i länet. Trollhättans Järnsågen 3 och Långön i Köpmannebro, Mellerud, hör till bidragsobjekten.

Länsstyrelsen söker varje år pengar från Naturvårdsverket för arbetet med förorenade områden. Ett av de mest kända av dessa områden är den som skett vid Eka i Bengtsfors. Det misstänks dock finnas cirka 9 000 platser i länet som kan vara förorenade på grund av den verksamhet som har bedrivits på platsen. Av dessa är 240 stycken klass 1-objekt, det vill säga har högsta prioritet. För några av dessa söker nu länsstyrelsen 10,3 miljoner kronor i bidrag för 2011.

– Pengarna kommer att gå till att inventera och ta in teoretiska kunskaper om sådana objekt som vi tror kan vara förorenade. Denna inventering ska vara slutförd 2013, berättar Urban Lindqvist, samordnare på länsstyrelsens miljöskyddsenhet för förorenade områden.

Behovet för inventeringen är på 3,5 miljoner kronor. Dessutom kommer 1,6 miljoner att gå till undersökningar och liknande där det inte finns någon som är ansvarig för föroreningen. 5,2 miljoner kommer att gå till tillsyn och tillsynsvägledning.

– Det är för de objekt där vi hittar någon ansvarig, där vi kan förelägga om åtgärder. Detta är ofta ett långdraget arbete, eftersom de flesta överklagar vårt beslut, säger Urban Lindqvist.

I TTELA:s utgivningsområde är fastigheten Järnsågen 3 i Halvorstorp, Trollhättan, samt Långön vid Köpmannebro, Mellerud, högprioriterade hos länsstyrelsen.

På fastigheten Järnsågen har det funnits både en kemtvätt och en bensinstation. Länsstyrelsen har funnit stor spridning och höga halter av PCE under fastigheten, i inomhusluften och i jord- och berggrundvattnet. Det pågår nu åtgärdsförberedande undersökningar och sammanställning av en åtgärdsansökan. Bland annat undersöks riskbilden för andra fastigheter i området och juridiska kartlägganden.

På Långön vid Köpmannebro pågick impregnering av telegrafstolpar under början av 1900-talet. Länsstyrelsens undersökningar visar en kraftig föroreningssituation med koppar och bly. Föroreningarna är framför allt kopplade till barkrester. Spridning sker i dag via ytavrinning och grundvatten i jord och berg. Situationen bedöms som allvarlig. Länsstyrelsen ska nu utföra undersökningar för att avgränsa föroreningarna, karlägga spridningen och göra en fördjupad åtgärdsutredning och ansvarsutredning.

Av de 10,3 miljoner kronor som länsstyrelsen söker i bidrag har de redan blivit lovade 5,8 miljoner. Resten hoppas de få besked om innan jul.