Samhällsbyggnadsnämndens tidigare ordförande i Vänersborg, Bo Carlsson (C)

Revisorskritik mot Vänersborgspolitiker

Kommunen har betalat ut flera miljoner i bidrag för bredbandsutbyggnad, utan formella beslut och full kontroll, enligt en rapport från revisorerna. Nu kritiseras både förre nämndordföranden Bo Carlsson (C) och kommunstyrelsen.

Kommunens revisorer har granskat samhällsbyggnadsnämndens underlag och beslut för medfinansiering av olika bredbandsföreningars investeringar i fibernät för datakommunikation. Den färska rapporten visar på många brister.

Fullmäktige beslutar sedan 2009 om en årlig investeringsram på en halv miljon kronor för infrastruktur för bredbandsutbyggnad.

Lovade förening

Enligt rapporten menar samhällsbyggnadsnämndens dåvarande ordförande, Bo Carlsson (C), att pengarna ska täcka kommunens kostnader för rör och brunnar för föreningar som ska investera i fibernät

2008 lovade han en enskild förening att den skulle få bidrag för slang och brunnar till alla fastigheter i projektet. 18 månader senare, juli 2010, undertecknade han ett så kallat medfinansieringsintyg till Jordbruksverket om att stödja föreningen med upp till 23 procent av budgeterad kostnad eller maximalt 2,7 miljoner kronor.

Enligt revisorsrapporten har Bo Carlsson förankrat löftet till föreningen med dåvarande kommunalråd och informerat samhällsbyggnadsnämnden.

"Mycket kritiska"

Revisorerna konstaterar dock att de inte hittar några protokollsnoteringar för detta vare sig i samhällsbyggnadsnämnden eller kommunstyrelsen.

Mellan 2009 och 2012 har kommunen både betalat fakturor direkt till leverantörer som föreningen har anlitat samt betalat ut bidrag till föreningen på sammanlagt 2,7 miljoner kronor, det vill säga 681 000 kronor över budgeten för de fyra åren.

Revisorerna är "mycket kritiska" till samhällsbyggnadsnämndens och dess ordförande Bo Carlssons agerande. De slår ner på att det saknas formella beslut om bidraget till föreningen och att det saknas ett kostnadstak i intyget till Jordbruksverket.

Vidare har man slarvat med att kontrollera underlag och fakturor så att pengar har gått även till andra kostnader.

Till årsskiftet på sig

Kommunstyrelsen kritiseras för att sakna en tydlig och formell strategi för bidrag till föreningar och för att inte ha haft tillräcklig uppsyn över nämnden.

Kommunfullmäktiges presidium informerades i förrgår, men ordförande Anders Forsström (M) avböjer kommentarer och vill sätta sig in i ärendet först. Kommunen har till årsskiftet på sig att svara revisorerna.

– Jag har inte sett någon rapport. Jag tycker att det är märkligt att man inte skickar en kopia till mig, säger Bo Carlsson.

– Jag tycker fortfarande att det är viktigt att även landsbygden får samma möjlighet till bra bredbandsuppkoppling.