Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Kommittén för Dalslands sjukhus vänder sig nu i en skrivelse till samtliga sex kommuner i Dalsland.

Dalslands sjukhus blir kvar oförändrat?

Regionens rödgröna ledning har lovat ­besked om lokalsjukhusens framtida utbud under hösten. Om tre veckor tas frågan upp 
i hälso- och sjukvårdsutskottet. – Min bedömning att den verksamhet som finns på Dalslands sjukhus i dag också kommer att finnas där 
i morgon, säger hälso- och sjukvårdschef Håkan Sundberg, en av utredarna. Samtidigt finns det även ett annat politiskt spår.

Hälso- och sjukvårds­utskottet beslutade för två och ett halvt år sedan att tillsätta en utredning om lokalsjukhusens framtida roller och uppdrag. Då omfattade den sju lokalsjukhus i regionen, varav tre i NU-sjukvårdens område. Förutom Dalslands sjukhus i Bäckefors är det sjukhusen i Lysekil och Strömstad.

Utredningen kom i skuggan av den större utredningen om framtidens sjukvård. När den redovisades i augusti sa den inte mycket om lokalsjukhusen. Den berättade bara att de kunde ha fyra nivåer av vårdutbud, men inte vilka sjukhus som skulle erbjuda vilka nivåer.

– En slutredovisning där vi försöker nivågruppera sjukhusen kommer till hälso- och sjukvårdsutskottets möte i slutet av november.

Sundberg bedömer inte att utredningen innebär några överraskningar för Dalslands sjukhus. Radio­login kommer att finnas kvar, trots diskussionerna om att ersätta den med mobil röntgen.

– Det är svårt att hitta mobil röntgen i dag. Vi tittar på möjligheten att använda mobil röntgen, antingen som komplement eller ersättning, men det är inte aktuellt i dag.

Samtidigt dök ett gammalt förslag upp på regionstyrelsens ägarutskott i onsdags: frågan om att inrätta närsjukvårdsstyrelser. För­slaget kom våren 2011 då den rödgröna ledningen fick stöd av Sjukvårds­partiet. Fyrbodal skulle få en gemensam politisk närsjukvårdsstyrelse för NU-sjukvårdens tre lokalsjukhus.

– Ja, det var ett av Sjukvårdspartiets önskemål, bekräftar Gert-Inge Andersson (S).

Tjänstemannaförslaget till ägarutskottet i förrgår 
är en genomgång av hur 
styrelserna kan se ut och landar i ett förslag om att tillsätta politiska kommittéer som ska diskutera den vidare utformningen med kommunerna i respektive område.

Många trodde att frågan var död i och med att Sjukvårdspartiet aldrig lyckades ta sig in i regionfullmäktige vid omvalet i maj 2011.

– Men detta kan vi inte backa undan på, det är ett vallöfte vi har gett, säger Gert-Inge Andersson (S).

Närsjukvårdsstyrelserna ska bestå av politiker både från regionen och från kommunerna. Enligt Gert-Inge Andersson är det de här diskussionerna med kommunerna som ska leda till beslut om vad som ska finnas på lokalsjukhusen.