Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Här är de sista värnpliktiga på Kungliga Västgöta regemente, I6. ”Året är 1927 och min far är med på bilden. De flesta värnpliktiga kom från trakten runt Vänersborg”, berättar Sven O Stålberg i Trollhättan som vi fått låna bilden av.

De sista på Västgöta regemente, I6

För 95 år sedan, 1916, inledde Kungliga Västgöta regemente, I6, sin verksamhet i Vänersborg. Elva år senare lades regementet ner.

1906 beslöts att Kungliga Västgöta regemente skulle förläggas i Vänersborg. Men för att få hit militäranläggningen, vilken man hoppades skulle sätta fart på stadens långsamma utveckling, måste staden göra stora uppoffringar.

Holmängen och landerierna Källshagen och Niklasberg uppläts åt Västgöta regemente I6 med dess kaserner och skjutbanor.

Den 15 december 1916 flyttade regementet från Axvalls hed till då nyuppförda kasernbyggnaderna på Niklasberg. Det blev ett närmast eget samhälle med 25 byggnader. Det fanns kanslihus, bataljonskaserner, kök och matsal, gymnastikhall, förrådsbyggnader, stall, sjukhus och bostäder för underofficerare.

Totalt fanns plats för ­ungefär 3 000 värnpliktiga.

Lades ned

Kungliga Västgöta regemente fick dock en kort historia i Vänersborg då de 1925 drabbades av nedrustningsbeslut. Regementet fick två år på sig innan det skulle vara nedlagt och på nyårsafton 1927 halades för sista gången flaggan på kanslihuset.

Många av de som tjänstgjorde vid regementet förflyttades till Skaraborgs regemente i Skövde som förde Västgöta regementes traditioner vidare.

Mentalsjukhus

Några år efter nedläggningen kunde regementsbyggnaderna i Vänersborg återanvändas – som sjukhus. Man öppnade då Källshagens mentalsjukhus med 850 vårdplatser.

Källor: Kulturlagret i Vänersborg och Vänersborgs historia II.