Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Byggande kräver planer. För att klara av bostadsbyggandet på ett bra sätt i en kommun måste det finnas ­politisk enighet och tydliga planer – det var budskapet till Vänersborgs kommunfullmäktigeledamöter igår.

Effektivt byggande kräver politisk enighet

Politiskt samförstånd och tydliga planer är grunden för att få till en fungerande bostadspolitik. – Det här är inget hokus pokus, säger Bertil Widén, före detta samhällsbyggnadschef i Härryda kommun.

”Bostadsbyggandet – en utmaning” är både ett sedan länge fastslaget faktum i Vänersborg och rubriken på en punkt på gårdagens fullmäktigesammanträde i Vänersborg.

Bertil Widén, numera pensionerad samhällsbyggnadschef i Härryda kommun, hade bjudits in för att berätta om hur man arbetar där. Och kanske har Vänersborg en del att lära.

Bertil Widén resonemang går ut på att man styr befolkningsökningen med hjälp av bostadsbyggandet.

– Varje gång man bygger en bostad får man 2,5 nya invånare, säger han.

Men det första en kommun måste bestämma sig för är om man ska växa.

– Sambandet mellan god ekonomi och hög befolkningstillväxt är svagt, säger Bertil Widén.

Vill en kommun växa ska den göra det i en jämn takt. Härryda ligger på en befolkningsutveckling på ungefär 1,5 procent varje år.

– Den takten är hanterbar.

Att växa kostar , men Bertil Widén menar att kostnaderna är lägst om folkmängden ökar stabilt.

– Konsten är att göra det konsekvent varje år för att skapa ordning och reda. För att kunna göra detta är markinnehav en nyckel. I Härryda har vi sett nyttan av ha en uttalad markpolitik. Det går inte att lämna det här till marknaden.

Eller rättare sagt: Själva byggandet kan marknaden sköta men planeringen ska, enligt Bertil Widén, ligga hos kommunen.

– Byggarna bygger det man bestämmer. Och det går att bygga biligt men det krävs konkurrens.

För att nå målen måste politikerna dra åt samma håll.

– Härryda bestämde sig för att vara eniga i samhällsbyggnadsfrågor. Det är inte politik, det är synd när det blir politik. Det krävs politisk vision och styrning, tydliga inriktningsmål. Det här är inget hokus pokus, säger Bertil Widén.

Och helt utan magi är det möjligt att få ihop ett bostadsförsörjningsprogram.

– Men ska det bli till någon nytta måste den vara en handlingsplan.

Fler invånare betyder också att andra delar av kommunens verksamheter påverkas. Därför måste prognoser över framtidens befolkning göras. Och det går att göra dem väldigt exakta, menar Bertil Widén.

– Prognoserna är oerhört viktiga.

Men här hade Mats Andersson (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, en invändning.

– Hur gör man när prognoserna slår fel, sa han och syftade på alla människor som kommer för att de behöver hjälp.

– Det är svårt att förutse.

Och i den frågan blev Bertil Widén tvungen att hålla med.

– Det kan man ju faktiskt inte förutse.