Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Enligt färsk statistik är det få behöriga lärare på skolorna i Trollhättan.

Färre behöriga lärare i friskolorna

Färre och sämre lärare. Det är verkligheten för flertalet friskolor i vårt område. I alla fall enligt uppgifter från Skolverket. I de fristående gymnasieskolorna i Trollhättan saknar nästan hälften av lärarna behörighet. Men rektorerna på de skolor med sämst statistik tillbakavisar uppgifterna.

I Trollhättan och Vänersborgs kommuner har friskolorna procentuellt sett färre heltidsanställda lärare med pedagogisk utbildning, men också sämre lärartäthet. Det gäller på såväl grundskola som gymnasienivå. I Trollhättan har exempelvis de kommunala gymnasieskolorna 81 procent behöriga lärare som arbetar heltid, medan motsvarande siffra hos friskolorna är 52, enligt Skolverket.

Drottning Blancas gymnasieskola i Trollhättan är en av de skolor som har sämst resultat i undersökningen. Enligt den har knappt var tredje lärare en pedagogisk utbildning. Men Anna Sjögren som är rektor på skolan dementerar uppgifterna och förklarar att det är en liten skola. Av de tre som har heltidsanställning är det bara en som inte är behörig, menar hon.

– Det är framför allt inom våra yrkeskurser som det saknas behörighet, säger hon.

Av de åtta lärarna på skolan är det tre som saknar behörighet, enligt Anna Sjögren. Och två av dessa läser just nu på yrkeshögskolan.

– De uppmuntras av oss att läsa in sina lärarbehörigheter. Här är det viktigt att tillägga att när det gäller yrkeslärare finns det ett lagstöd i att kunna anställa yrkeslärare utan färdig examen. Den gruppen har också fått dispens för att kunna sätta betyg, eftersom det finns så många yrkesutbildningar i dag. Dessa personer har i stället en gedigen yrkeskompetens, säger hon.

På Lichron teknikgymnasium i Trollhättan visar statistiken att endast var fjärde heltidsanställd är behörig. Men inte heller här vill man kännas vid siffrorna.

– Av våra 12 heltidstjänster har åtta behörighet. Tre personer utbildar sig just nu och två av dessa kommer att vara klara i juni. Den sista påbörjar sin lärarutbildning i höst, säger skolans rektor Patrik Bredberg.

Enligt Skolverkets presschef Mattias Ragert kan en av orsakerna till skillnaden vara att statistiken bara samlas in en gång per år.

– Då kan det ha skett förändringar på den skolan sen statistiken samlades in. Det kan vara en förklaring. En annan kan vara att skolorna skickar in fel uppgifter till SCB, säger han.

I juli 2015 träder en ny lag i kraft som kräver att alla lärare ska vara behöriga i de ämnen de undervisar i.