Den grå vardagen blir helt vit – och helt kaotisk

Plötsligt rycks mattan undan som vi står på. Världen som vi känner den finns inte längre. Allt är ställt på ända. Det är ett fullständigt kaos. Vår vanligtvis grå vardag har blivit helt vit av – snö!