Leo Pedersen: "Jag gillar att sitta i fred för mig själv”

Vi går på föräldramöte för klasserna två och tre. Men först måste vi ta på blå plasttossor på skorna. Jag sitter på en alldeles för låg bänk och drar plasten över skorna som genast spricker. Jag tar en till och en till.