Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Museichef Peter Johansson står vid Fru Elisabeths promenadväg som ligger vid Strandkyrkogården. ”Elisabeth Anrep-Nordin gjorde en stor insats som har blivit bortglömd”, säger Peter Johansson.

Vem var Fru Elisabeth?

Erik Sparre, Adolf Andersohn och Elisabeth Anrep-Nordin har alla en gemensam nämnare – de har alla fått en gata eller väg uppkallad efter sig i Vänersborg. Men vem var personerna bakom gatunamnen i staden och varför heter det just Sundsgatan?

Vänersborgs äldsta gata med officiellt namn är Kungsgatan, men den hette först Stora gatan. De andra gatorna i centrala staden är annars lika gamla.

– I mitten av 1700-talet fick genomfartsgatorna namn och i slutet av århundradet hade de flesta övriga gator i centrala staden namngetts, säger museichef Peter Johansson som är intresserad av ämnet och har forskat lite kring det.

Temanamn

Gatunamnen är främst kopplade till ämbeten, ämbetsverk, händelser, personer som betytt mycket för Vänersborg och väderstreck. Men de har också en geografisk funktion, till exempel Sundsgatan som fick sitt namn eftersom den leder ned till sundet (Hamnkanalen), Vallgatan för att det i mitten av 1600-talet fanns en försvarsanläggning i området med en vallgrav och Residensgatan för att den ligger vid Residenset.

I början fick fastighetsägare underhålla sin del av gatan, men 1842 blev det en kommunal angelägenhet.

På 1900-talet expanderade staden och då fick flera områden temanamn på gatorna. Torpaområdet har namn kopplade till sjöfart som Segelgatan och Mastgatan, Onsjö har Forbondegatan efter forbönder som ägde edsmärrar som fraktade gods från Brätte och på Blåsut finns Duellvägen och Sekundantvägen som är kopplat till att ­ Sveriges senaste duell med dödlig utgång skedde där 1816.

– Det är roligt med teman om de kopplas till platsen, tycker Peter Johansson.

Betydelsefulla personer

Vid Egnahems- och Torpaområdet finns många personnamn på gatorna. Det är personer som har gjort något stort i staden, till exempel landshövdingarna Axel Roos, Paul Sandelhielm och Erik Sparre, och donatorer som Adolf Andersohn, August och Kristina Hedman och Gudmund Sandmark. Elisabeth Anrep-Nordin gjorde en stor hjälpinsats i staden och hon är den senaste personen som fått en väg uppkallad efter sig – Fru Elisabeths promenad.

Elisabeth Anrep-Nordin kom till Vänersborg 1894. Maken Fredrik blev rektor på Dövstumsskolan, nuvarande Vänerskolan, och Elisabeth blev lärare där. Hon hade med sig fyra dövblinda elever när hon kom till staden och hon utvecklade en pedagogik för att få kontakt med döva med flera handikapp. Hon blev internationellt erkänd och åkte runt i landet och i Europa och föreläste. Elisabeth var också första kvinnan i statsfullmäktige, i Reformpartiet, trots att kvinnor på den tiden inte hade rösträtt. Hon ligger begravd på Strandkyrkogården.

– Det var populärt att hedra personer efter sin död och jag är kritisk till att uppkalla gator efter levande personer. Det ska helst gå några år efter att de avlidit så att gärningen de gjort kan utvärderas – annars kan det bli opassande.

Även landerier (gårdar på stadens jordar) har fått namn uppkallade efter sig, som Lyckhem, Loviseberg och Fredriksberg.

Vilken person tycker du ska få en gata uppkallad efter sig?

– Kanske Kristina Bielke som var ägare till gården Huvudnäs och sålde denna till Kronan för att Vänersborg skulle kunna anläggas på dess plats, säger Peter Johansson

Lennart Strömqvist på kommunen sitter i namnberedningen och är en av dem som lämnar förslag till byggnadsnämnden om nya gatu- och vägnamn.

Nästan uttömt

– Vi läser mycket om Vänersborgs historia och ser om vi kan anknyta till det, men allt historiskt är nästan uttömt. På Katrinedal spinner vi nu vidare på de namn som redan finns, som Plantvägen, Bladvägen och Frövägen. På östra Mariedal har vi gått vidare på temat fjärilar och Brinketorp har fått Timmeråsvägen eftersom området kallas Timmerås.

Det händer att gatu- och vägnamn ändras.

– Vi kommer till exempel att ändra Köpmansgatan till Köpmansgränd eftersom det är en gränd och ingen gata, säger Lennart Strömqvist.