Fartyg på grund vid sluss

Ett lastfartyg gick på grund under natten mot fredag strax norr om slussen i Lilla Edet. Ett hål hade slagits upp i skrovet och fartyget tog in vatten. Båttrafiken i området har helt stängts av och arbetet efter olyckan befaras ta lång tid.

ANNONS
|

Det var vid tvåtiden på natten som fartyget Sternö, som var lastat med spannmål, gick på grund i Göta älv. Fartyget började ta in vatten och räddningstjänst larmades till platsen norr om Ströms sluss.

Fartyget fick slagsida vilket försvårade räddningstjänstens arbete och vid halv sju-tiden på fredagsmorgonen hade arbetet med att pumpa ut vatten ännu inte kunnat påbörjas.

– Fartyget står med kraftig slagsida. Det är så pass instabilt att vi inte har kunnat gå på. Vi försöker få fartyget att ligga still, sa räddningstjänstens insatsledare Stefan Halldin.

Ombord fanns mellan sju och tio personer i besättningen. Ingen kom till skada vid grundstötningen och alla lyckades ta sig i land.

ANNONS

Under morgontimmarna såg det ut som att delar av fartyget riskerade att sjunka i takt med att vatten forsade in genom hålet i skrovet.

– Det kantrar mer och mer, sa insatsledare Stefan Halldin.

Kustbevakningen, Sjöfartsverket och Kanalverket var också på plats. Vid niotiden ansågs fartyget vara säkrat då det förtöjts intill en pir i kanalfåran innan slussen. Senare under förmiddagen lyckades räddningstjänsten ta sig ombord och börjat pumpa ut vatten. I samband med det sänkte Vattenfall nivån med 0,5 meter i älven.

– Vi har minskat flödet och det är nästan helt avstängt i Trollhättan, Vargön och Lilla Edet för tillfället, säger Magnus Carlson, chef för drift och underhåll på Vattenfall.

Ombord på fartyget fanns 20 kubikmeter olja och en saneringsfirma var på plats för att kontrollera risken för utsläpp. En mindre oljeläcka fick skärmas av.

– Det har läckt ut lite, men tanken är hel. Vi ska försöka pumpa ut det också, säger Göran Andersson, verksamhetschef vid räddningstjänsten i Lilla Edet under insatsen.

I samband med händelsen fick all båttrafik förbi Lilla Edet stängas av och i nuläget är det oklart hur länge arbetet kring olyckan kommer att pågå.

– Omöjligt att veta. Det kan ta allt från några dagar till en vecka, kanske mer, säger Göran Andersson som under sina 20 år i räddningstjänsten inte varit med om något liknande.

ANNONS

Det finns heller ingen prognos över när båttrafiken kommer att återupptas. Enligt Ulrika Ekström, kommunikationsdirektör på Sjöfartsverket, måste en handfull fartyg från Vänern passera den aktuella sträckan innan måndag, då ett kanalstopp är planerat sedan tidigare.

Fartyget är drygt 60 meter långt och 11 meter brett. Det ägs av ett svenskt rederi och har sin hemmahamn i Kalmar men var på väg mot Helsingborg via Göteborg, när det gick på grund.

Vad som orsakade grundstötningen är i nuläget oklart. Enligt polisen har besättningen kontrollerats för nykterhet i samband med händelsen, och där fanns inga anmärkningar.

– Det finns ingen misstanke om brott, säger Tobias Land, inre befäl på polisen i Trollhättan.

ANNONS