Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Idag kan de boende i bostadsrätterna på Nygatan i Vänersborg slänga soporna i sopnedkastet. Nu protesterar de mot nyordningen där de boende själva ska sortera påsarna i två olika kärl.

Flera protester mot nya sopavtalet

Missnöjet med det nya sopavtalet sprider sig. Nu har bostadsrättsföreningen Lönnen i Vänersborg överklagat. – Detta är långt ifrån bra. Finns det lagligt stöd att ställa dessa krav? undrar ordföranden Ernst Appel.

1 juni införs det nya systemet för att sortera hushållsavfall i Vänersborg och Trollhättan. TTELA har tidigare skrivit om villaägarnas protester, nu agerar även bostadsrättsägare.
– Vi reagerade på en skrivelse från Renhållningsverket. Den var skriven som om den kom från en myndighet och innehöll anvisningar och krav på att kökssopor ska sorteras och kastas i två kärl, ett för matavfall och ett för brännbart avfall, säger Ernst Appel.
– Skrivelsen säger också att sopnedkast inte kan användas i fortsättningen och att soprummen kan behöva byggas om.

Föreningen utgörs av 42 lägenheter. Idag slänger de boende soporna i sopnedkastet. I huset bor många som har olika svårt att röra sig, och Ernst Appel befarar att de nya sorteringskraven medför stora svårigheter för dem.
– Antingen får de försöka klara själva att gå ner med påsarna till soprummet eller så får de be hemtjänsten och då hamnar kostnaden till slut på kommunen i alla fall.

– Kommunen har endast tagit ställning till sina egna kostnader vid uppköp av tjänsten och inte till vilka konsekvenser beslutet för med sig för de boende eller för fastighetsägaren vad gäller tillgänglighet och kostnader.
Styrelsen har ifrågasatt om kraven verkligen får ställas på fastighetsägarna, bland annat i flera möten med olika ansvariga. För att gå vidare valde man till slut att överklaga beslutet till samhällsbyggnadsnämnden.

Ernst Appel betonar att irritationen inte i första hand beror på eventuella kostnader för att bygga om soprum och sopnedkast.
– Vi har inte räknat på det. Vi vill helt enkelt veta om det här är i laga ordning.

Christer Thobiasson (M) är ordförande i samhällsbyggnadsnämnden. Han säger att beslutet har fattats av upphandlingsutskottet på delegation av samhällsbyggnadsnämnden som i sin tur handlar på uppdrag av kommunfullmäktige.
– Alltid när man inför ett nytt system finns det de som inte tycker om det, men jag är övertygad om att en stor majoritet tycker att detta är bra.

– I Vänersborg sparar renhållningskollektivet 3,5 miljoner kronor på det här. Vi ska sortera så mycket som möjligt vid källan vilket leder till lägre avgifter. Vi är på gång att föreslå en sänkning av avgifterna, förvaltningen jobbar med det nu, och det kommer då alla brukarna till del. Det är ett bra system tycker jag.