Hur fördomsfull är du?

Utmana dig själv här.

Starta testet

{{activeIndex + 1}} / {{questions.length}}

Hur fördomsfull är du?

Utmana dig själv här.

Starta testet

{{activeIndex + 1}} / {{questions.length}}

Vi stämplar människor varje dag, men hur medvetna är vi om det? Fördomstolen är ett socialt experiment som utmanar våra fördomar och hur vi tänker om andra människor. Här kan du lära dig mer om fördomar, varför vi har dem och hur vi kan bli bättre på att hantera dem.

Därför gör riktig journalistik skillnad

Orsaken till att jag utbildade mig till journalist efter att ha jobbat flera år på bank var viljan att göra skillnad.

Orsaken till att jag idag med energi och passion engagerar mig i TTELA:s utveckling och nyhetsarbete är också drivkraften att göra skillnad – tillsammans med proffsiga medarbetare, som verkligen gör skillnad varje dag för alla som lever och verkar i Trollhättan, Vänersborg, Lilla Edet och Mellerud.

Mediehuset TTELA:s tydliga fokus är riktig lokal bevakning, granskning och rapportering – där objektiviteten och trovärdigheten är viktiga hörnpelare. I en tid där falska nyheter och rykten sprids blixtsnabbt står vi med stolthet upp för fri och oberoende bevakning baserad på fakta.

Vi vet att vår journalistik bidrar till ökad kunskap och att fördomarna därmed kan minska.

Vi lägger fokus på och synliggör frågor där vi med stor trovärdighet kan bidra till att göra skillnad i vårt lokalsamhälle, liksom för samhällsutvecklingen och demokratin. Och vi gör detta på ett objektivt och oberoende sätt där båda sidor lyfts fram samt utifrån fakta.

Detta är grunden för TTELA:s lokala kvalitetsjournalistik.

Oavsett om du tittar på ttela.se i mobilen eller på datorn och läser e-tidningen eller papperstidningen kan du vara trygg med att vi ger dig riktig lokal kvalitetsjournalistik – som vi vet gör skillnad! Och som allt fler tittare och läsare uppskattar.

Den här artikeln är en del av kampanjen Fördomstolen.

Sveriges ledande forskare på fördomar berättar hur vi tänker.

Nazar Akrami är docent i socialpsykologi vid Uppsala Universitet och har forskat på fördomar. Här berättar han om hur de funkar och vad vi kan göra för att hantera dem bättre.
 
Vad är fördomar?
Det är förutfattade och ofta negativa uppfattningar om någon på grund av dennes grupptillhörighet. Vi kan helt enkelt vara mindre positiva gentemot en person för att han eller hon tillhör en annan grupp än vi.
 
Hur vanliga är de?
Mycket, någon forskare har till och med sagt att fördomsfullhet finns så länge människan tänker. Det ligger mycket i det.
 
Vad beror fördomar på?
Dels vårt behov att kategorisera världen omkring oss för att kunna förstå den lättare. Det är alltid svårare att se en person som en enskild individ och mycket lättare att tänka man, kvinna, ung eller gammal. Vi får snabbare en uppfattning om personen eftersom vi ofta redan har information om kategorin. Men informationen behöver inte stämma på alla individer i kategorin, vilket leder till felaktiga bedömningar av många människor som vi möter.
 
Men fördomsfullhet beror inte bara på kategoriseringen i sig. Vi tillhör ju själva olika kategorier (t.ex. psykolog) och så snart vi jämför oss med individer från andra kategorier tenderar vi att favorisera den egna kategorin och missgynna av den vi inte tillhör.
 
En ytterligare orsak till fördomsfullhet handlar om personlighet. Vissa är öppna, andra är inte det. Några är vänliga, andra är mindre vänliga. Forskning visar att individer med låg öppenhet och vänlighet tenderar att vara mer fördomsfulla än andra.
 
Vad kan de få för konsekvenser i samhället?
Fördomsfullhet påverkar den som är utsatt, till exempel att man inte får ett jobb. Men även den som är fördomsfull då han eller hon kan isoleras eller hamna i konflikter. Samhället i stort påverkas också och kan på längre sikt drabbas av social oro och konflikter mellan olika grupper.
 
Vad kan man göra själv för att minska dem?
Att försöka tänka efter vid till exempel kategorisering och när vi bedömer andra. Se andra som enskilda individer och inte medlemmar i olika grupper, tänk om du själv var utsatt för något fördomsfullt. Och utgå aldrig från att du är helt fördomsfri.
 
Går det att bli helt fördomsfri?
Inte helt, men vi kan lära oss att hantera fördomar. 

Fyra snabba mot fördomar

  1. Bli medveten om dina underliggande fördomar 
  2. Tänk till en extra gång innan du kategoriserar folk
  3. Konsumera djupare information och få förståelse för andra
  4. Föreställ dig om du själv var utsatt för fördomar

Se filmen Fördomstolen

Se filmen Fördomstolen

Okunskap skapar fördomar, se hela filmen här.

Människorna bakom

Människorna bakom

Hör Ann-Christin, Eva, Sara, Eddie och Basel prata om sina upplevelser av fördomar.

Får fördomar konsekvenser för samhället?

Får fördomar konsekvenser för samhället?

Fördomstolens deltagare diskuterar konsekvenserna av fördomar.

Journalistikens roll

Journalistikens roll

Kan journalistiken bidra till ökad tolerans i samhället?

Hatbrotten ökar och rasismen lever kvar

Andelen som uppger att de utsatts för främlingsfientliga hatbrott ökar med knappt två procent, visar den senaste Nationella trygghetsundersökningen.

”Jag hatade mitt utseende och ville sudda ut det”

Carlos Ferm har bevittnat och utsatts för ett flertal påhopp i rasismens tecken.

Deepali är trött på nonchalans och klena ursäkter

Beskrivning: Bland klasskamraterna och vuxna har n-ordet förföljt Deepali Boklund under hela livet och till viss del förstört hennes inre. Nu är hon trött på klena ursäkter.