Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Konny Gustafsson är sedan 1970-talet aktiv yrkesfiskare på Vänernäs.

Fortsatt höga halter av gifter i fisk

Fet fisk som sik, lax och öring från Vänern innehåller höga halter av miljögifter. Det visar Livsmedelsverkets rapport om analyser av dioxiner och PCB gjorda under tio års tid.

Dioxiner och PCB finns främst i fet fisk som strömming från Östersjön men även i vildfångad lax och öring från Östersjön, Vänern och Vättern. Även sik från Vänern och röding från Vättern innehåller ofta miljögifter som är högre än gränsvärdena. Gifterna lagras i feta fiskar och ju äldre fiskarna blir desto högre halt av miljögifter får de i sig.

– Därför är det oroväckande när fisket på sik i Vänern minskade under 2011 och i princip var borta under 2012. Då blir det ingen omsättning och gifthalten ökar då fiskbeståndet blir äldre, säger Mats Ingemarsson på Svenska Insjöfiskarenas Centralförbund.

Konsumentinformation

De rekommenderar sina medlemmar att följa vad som skrivs på Livsmedelverkets hemsida. Där finns även information till konsumenterna för hur ofta de rekommenderas att äta olika fiskarter. Sverige har för viss fisk ett undantag från EU:s gränsvärden när det gäller halterna för dioxin och PCB. En förutsättning är att man informerar om riskerna med att äta sådan fisk.

Dioxider bildas i små mängder vid bland annat tillverkning av kemikalier som innehåller klor och vid förbränning. PCB är en industrikemikalie som förbjöds på 1970-talet. Det användes bland annat i färg och i fogmassor till hus.

– Det som är jobbigt både för oss som organisation men även för den enskilde fiskaren är att detta är yttre faktorer som vi inte har någon kontroll över, säger Mats Ingemarsson.

Miljöförstörelse

Även om den lokala miljöförstörningen har minskat så påverkas miljön av andra länder.

– Det sprids från övriga världen, kolkraftverk och sådant, och faller ned med regnet, säger Emma Halldin Ankarberg, toxikolog på Livsmedelsverket.

Konny Gustafsson är yrkesfiskare på Vänersnäs sedan 1970-talet men han fiskar ingen sik längre.

– All fisk är okey att äta om du bara håller dig inom de rekommendationer som finns hos Livsmedelsverket. Framför allt är det ju strömmingen i Östersjön som ska undvikas.

Den sik som finns i Östersjön hade inga höga halter av gifter och därför finns inte sik med bland de undantag som gäller för Sverige från EU-reglerna. Att siken i Vänern hade höga värden förvånade experterna.

– Sik från Vänern får inte säljas då den inte ingår i undantaget från EU-reglerna, säger Emma Halldin Ankarberg.

Varje år görs nya mätningar på fisk, där Livsmedelsverket bland annat tar hjälp av lokala fiskare.