Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.Nyheter med närvärde

Fullmäktige avgör om ledamöter får avgå

Det är fullmäktige som godkänner om nämndledamöterna får avgå – inte de själva. Därmed lär denna fråga komma upp på fullmäktigemötet i kväll samtidigt som frågan om barn- och ungdomsnämnden (Bun) får ansvarsfrihet för Arena Vänersborg-affären. I extremfallet kan ledamöterna krävas på skadestånd.

Beslutet från majoritetspartiernas ledamöter i nämnden, S och C, att avgå är något som bara full­mäktige kan pröva.

– Det är endast kommunfullmäktige som kan entlediga dem, konstaterar Lars Meyer, jurist på Sveriges kommuner och landsting (SKL) och expert på kommunallagen.

Att fullmäktigeförsamlingar inte entledigar ledamöter som avsäger sig uppdragen är dock mycket ovanligt, men Lars Meyer betonar att det finns en poäng med att förtroendevalda i nämnder inte själva kan avsäga sig sitt uppdrag.

– Uppdraget är en samhällsplikt, till skillnad från till exempel styrelsen i ett bolag där man kan avgå direkt.

Det betyder att denna fråga lär komma upp på mötet i kväll samtidigt som frågan om ansvarsfrihet för Bun. Om ledamöterna inte beviljas ansvarsfrihet kan de bli avsatta och får en ”politisk prickning”, i extremfallet kan det också handla om en skadeståndsprocess mot ledamöterna.

– Teoretiskt kan fullmäktige vägra att entlediga de ledamöterna, sedan förklara att de inte får ansvarsfrihet och därpå avsätta dem.

Men frågan om ansvarsfrihet kommer att prövas i vilket fall vilket gör det osannolikt – det är om fullmäktige vill markera att de avsätts. Håkan Torngren, även han jurist på SKL, förklarar att nämnden inte behöver behandlas som en person i fullmäktige. Alla har ett individuellt ansvar, vilket betyder att fullmäktige kan välja att vägra ansvarsfrihet för vissa men ge ansvarsfrihet till andra, beroende på hur de handlat under projektets gång.

– Har man till exempel reserverat sig så har man ju inte gått med på de beslut som tagits. Då ska man inte vägras ansvarsfrihet.

När det gäller just Marie Dahlin (S), ordföranden, som i höstas ersatte S Anders Larsson efter att han avgått, säger Håkan Trongren.

– Samma sak gäller om någon inte varit med och fattat beslut. Man får i stället titta på hennes handlingar sedan hon kommit med i nämnden.

S Anders Larsson omfattas också av kommunfullmäktiges beslut, men han kan förstås inte avsättas.

– Han ska prövas som de övrig. Alla som varit med under 2009 omfattas av prövningen, säger Lars Meyer.

När det gäller skadeståndsanspråk är det också möjligt men mycket osannolikt.

– Det vore första gången i Sverige det inträffar, enligt SKL:s jurister.

Skadestånd kan riktas mot ledamöterna – om de anses ha begått en brottslig handling. Men eftersom detta aldrig prövats är rättsläget rätt oklart.