Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Riktig journalistik gör skillnad.

Inför avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer

På onsdagens Kommunstyrelsesammanträde behandlades Vänsterpartiets motion om avgiftsfri kollektivtrafik för personer som är 65+ och äldre.

Människor som i dag inte redan använder sig av kollektivtrafiken har svårare att bryta sitt resemönster. Om man vill ändra på dessa människors vanor måste man använda sig av ekonomiska incitament.

En god idé kan alltså vara att införa avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer. Den samhällsekonomiska effekten borde bli positiv, eftersom färdtjänstresorna sannolikt kommer att minska och pensionärerna kommer att känna sig friskare och inte behöver uppsöka vården i lika stor omfattning. Avgiftsfri kollektivtrafik för ålderspensionärer är dessutom ett sätt att utjämna de ekonomiska faktorerna, eftersom pensionärer i större utsträckning har dålig ekonomi. Denna grupp kommer sannolikt att nyttja trafiken under dagtid då kollektivtrafiken ändå inte nyttjas till fullo. Detta beskriver Magnus Welroos i  sin rapport rörande kollektivtrafik.

I Västra Götalandsregionen har 32 av 49 kommuner redan avgiftsfri kollektivtrafik för pensionärer. Hälften av dem har 65+.

Även Trollhättan har tagit beslutat om 65+. Deras kort gäller ända till Vänersborg. Visst blir det konstigt att systern Ingalill kan resa gratis till mig som bor i Vänersborg, medan jag måste betala för att åka buss till henne?

Detta handlar om livskvalitet och jämställdhet. Att vi möjliggör fler sociala kontakter, rörlighet, tillgänglighet och att delta i aktiviteter.

Vi ger dessutom möjlighet till ett ekonomiskt jämlikare samhälle då många pensionärer har en sämre ekonomi. Då det är kvinnor som främst utnyttjar kollektivtrafiken och ofta har lägre pensioner får vi ett jämlikare samhälle mellan kvinnor och män.

Vi ser också en miljöaspekt: Avgiftsfri kollektivtrafik innebär en minskad miljöpåverkan och på sikt en inbromsning av klimatpåverkan. Koldioxidutsläppen minskar och vi kan snabbare uppnå våra miljömål.

Motionen är tänkt som ännu ett steg mot avgiftsfri kollektivtrafik för alla. Vi är väl medvetna om att det finns fler grupper som ofta har dålig ekonomi, t ex . ungdomar, men någonstans måste vi börja.

Vi försökte med 65+ men nådde inte ända fram. Vi reserverade oss mot beslutet.

Marianne Ramm
ordförande i Vänsterpartiet, Vänersborg