Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer

Ingen prenumeration
  • Mitt TTELA
  • Korsord
  • Erbjudanden
  • Logga ut

Insättningsgränser för svenska online casinon – Vinst eller förlust?

Oavsett vilket ämne vi har uppe för diskussion kring online casinon finns flertalet synvinklar att ta del av. Spelare, casinoägare liksom Sverige i stort har alla olika infallsvinklar men även en gemensam nämnare. Alla parter berörs av förändringar i branschen, däribland insättningsgränser.

De senaste årens förändringar av casinobranschen

Casinobranschen har de senaste åren genomgått mer omfattande förändringar än vad vi någonsin tidigare har skådat. Sverige är numera ett licensland likaså har mängder av paragrafer tillkommit i vår svenska lag om spel. Lagändringarna består av många delar kring spel- och branschsäkerhet.

Meningsskiljaktigheter tar en stor plats

En del av förändringarna är insättningsgränserna på svensklicensierade casinon. Och just insättningsgränser är ett ämne vilket ofta lyfts upp i samband med debatter kring den svenska casinobranschen.

Vid diskussion gällande frågor likt exempelvis insättningsgränser får de olika parternas åsikter möjlighet att ta en stor plats. Mycket på grund av att vi saknar en faktabaserad grund att ställa oss på. Spel online ingår i en bransch vars uppkomst skedde under 1990-talet.

Av den anledningen finns helt enkelt inte tillräckligt med erfarenhet eller forskning för att med säkerhet kunna stödja respektive förbjuda. Gällande lagstiftning liksom rekommendationer skapas med den erfarenhet och forskning vi tills nu har samlat på oss. Därav kan vi förvänta oss ytterligare lagändringar samt ett fortsatt utrymme för meningsskiljaktigheter och synpunkter.

Bakgrunden till de nya riktlinjerna

Även innan vår nya spelmyndighet Spelinspektionen etablerades var insättningsgränser tillgängligt på samtliga, licensierade online casino. Dock var gränserna ett alternativ spelare kunde välja att använda sig av.

Än idag har online casinon med licenser utfärdade från övriga länder, så som Malta (MGA), Gibraltar (GRA) och Curacao, insättningsgränser som alternativt till deras spelare. Det innebär att casinon vilka ofta går under betäckningen “casino utan licens” faktiskt innehar en spellicens likaså tillämpade säkerhetsåtgärder gällande spelsäkerhet. Läs allt om casino utan svensk licens på en sida med källkritisk information för att lära mer.

Olika licenser baseras på liknande värdegrunder

Vår nya lagstiftning kom till att bli en av de striktaste i världen. Detta till trots att alla licensländer delar samma värdegrunder, att spelbranschen ska vara trygg och säker för alla parter.

Vår regerings förundersökningar kunde luta sig mot andra licensutgivares gedigna erfarenhet. Genom att se närmare på övriga licensländers villkor och funktionalitet fick regeringens utredare möjlighet att bilda en heltäckande uppfattning om våra behov/önskemål.

Vad utredare kom fram var att rekommendationer, villkor samt paragrafer bör sträcka sig långt mycket längre än hos övriga licenser för att skapa en säker spelmiljö inom de svenska gränserna. Till följd av beslutet uppstod delade meningar vilket även innebar att samtliga, involverande parter har en fortsatt diskussion gällande vilket tillvägagångsätt som är det rätta. 

Avsaknaden av fakta ställer högre krav på var spelare

För att du som spelare ska göra välgrundade val behöver du läsa om de olika licenserna för att se skillnader/likheter. En sak du kan ta fasta på är att spelare själva har valet att spela på alla online casino. Licens eller ej, Spelinspektionens eller annan, valet är helt och hållet spelarens.

Läs om aktuella riktlinjer för olika licenser

Spelinspektionens hemsida har lättlästa texter varpå du som spelare enkelt kan läsa dig till aktuella regler likväl som kommande ändringar. Därefter kan varje spelare själva bestämma sig för vilken typ av casino de vill besöka.

Vidare finns källkritiska jämförelsesidor för online casino med andra licenser än den svenska tillgängliga. Även där publiceras läsvärd information kring gällande lagar liksom svar på vanligt förekommande missuppfattningar.

Insättningsgränsers olikheter 

Skillnaden på svensklicensierade casinon och övriga är att svenska casinon går under strikta villkor. Insättningsgränserna måste följa direktiv från Spelinspektionen vilket innebär att följande krav måste efterföljas.

  • Gränser måste fylla i innan första spelomgång startar
  • Gränserna skall sättas per dag/vecka & månad
  • Minskning av gräns skall ske omedelbart
  • Höjning av gräns skall ändringen genomföras minst 72 tim efter
  • Vid gräns på mer än 10 000 kr/mån skall aktören fullfölja sin omsorgplikt

Problematiken kring gränserna

En stor del av insättningsgränsernas villkor är välgenomtänkta. Problematiken gäller ett fåtal punkter vilka kritiker anser riskerar att locka spelare och aktörer från det svenska licenssystemet.

Till exempel:

Höjning av gräns får inte gälla tidigare än minst 72 tim efter spelaren har fyllt i och skickat in uppgifterna. Med tanke på att varje spelare är självbestämmande ser många kritiker väntetiden som en förhöjd risk att spelare tröttnar och söker sig till ett casino med annat licenssystem.

Vid önskemål om gräns på minst 10 000 kr måste aktören fullfölja sin omsorgsplikt. I praktiken innebär det undersökning av spelbeteende, inkomstkapital och så vidare. Likt punkten ovan medföljer en risk där en omfattande undersökning/väntetid kan resultera i missnöjda kunder.

Hela Sverige förlorar på att spelare vänder sig bort

Flertalet riktlinjer går enligt kritiker inom den gråzon som ger spelare anledning till att vända sig från de svensklicensierade casinona. Inte helt osannolikt kan tillfällen uppstå då en spelare vill vara kund hos ett casino med svensk licens men hindras något av de strikta villkoren.

Därpå riskerar online casinot att förlora kunder samtidigt som den svenska statskassan förlorar skatteintäkter.

Denna bild delas av fler än spelare

Även Gustav Hoffstedt, Branschorganisationen för onlinespel (BOS), är kritisk till strikta insättningsgränser. I flera intervjuer påtalas de negativa konsekvenser vår svenska online casinobransch står inför till följd av lagändringarna.

Gällande spelsäkerheten behövs gränser till en viss gräns. Dock bör alla villkor liksom lagstiftningar föregås av djupgående utredningar för att eliminera riskerna att förlora på ändringarna.

Sammanfattningsvis

Insättningsgränser är en del av de villkor vår svenska spellicens består av. För att online casinon ska få verka inom Sveriges gränser måste samtliga punkter efterlevas. Och till stor del har lämplig lagstiftning tillkommit i vår lag om spel.

De punkter vilka har följts av heta debatter och kritik är bland andra insättningsgränserna. Två stora frågor kring insättningsgränser är dels om gränserna är för strikta och dels om vi riskerar är få oanade negativa konsekvenser som följd.

Online casinon likväl som spelare kan komma att vända sig bort från det svenska licenssystemet vilket bland annat betyder att Sverige återigen kan förlora stora summor skatteintäkter.