Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Runt 15 procent av ensamstående bolånetagarna skulle få det svårt om räntekostnaden steg med 500 kronor, enligt en ny undersökning. Arkivbild.

De drabbas hårdast av högre boräntor

Vissa grupper har anledning att frukta Riksbankens räntehöjningar mer än andra. En mindre ökning av bolåneräntan kan tvinga svenska bostadsägare att flytta.

De senaste åren har svenska hushåll i genomsnitt tagit på sig allt större nya bolån i förhållande till sin inkomst, visar Finansinspektionens senaste rapport.

Skuldkvoten som den också kallas visar hur sårbart ett hushåll är för räntehöjningar, vilket om man ska tro bedömarna och Riksbanken snart står för dörren. Med största sannolikhet höjs reporäntan redan i december i år eller i februari 2019. På något års sikt är Riksbankens prognos att Sverige har lämnat minusterritoriet och att styrräntan växlat upp till 0,4 procent.

För vissa bostadsägare i Sverige är det oroande nyheter.

Ensamstående utsatta

Omkring 15 procent av de ensamstående säger sig få svårt att hantera även små räntejusteringar uppåt, enligt en ny undersökning av Demoskop utförd på uppdrag för inkassobolaget Lowell. En ökad räntekostnad om 500 kronor skulle för den här gruppen vara problematisk, enligt den slumpmässigt utvalda webbpanelen baserad på 1 500 intervjuer.

Så många som 44 procent av de ensamstående svarade att en ökad räntekostnad om 2 000 kronor skulle vara svår eller till och med omöjlig att klara av, visar Demoskops mätning.

- Lågräntemiljön har gjort att vi vant oss vid låga räntor över en ganska lång tid. Man kan faktiskt resonera som så, att bor du i dag i ett boende som gör att du har lite utrymme att klara av din boendekostnad om räntorna stiger lite grann ska du överväga att flytta till ett billigare, säger SBAB:s boendeekonom Claudia Wörmann.

Oro bland yngre

Även bland de yngre bostadsägarna skönjs en viss rädsla för stigande bolåneräntor.

Över 20 procent av bostadsägarna i åldern 18–29 år uppgav sig vara lite oroliga för dyrare bolån, enligt Svensk Fastighetsförmedlings Bobarometer.

Undersökningen av Kantar Sifo pekar också på att närmare en tredjedel i den åldersgruppen skulle behöva flytta om boendekostnaderna steg med 1 001–3 000 kronor. Skulle den stiga ännu något mer, med mellan 3 001–5 000 kronor, tvingas en fjärdedel av de yngre bolånetagarna att flytta, enligt Bobarometern som bygger på 1 000 deltagare.

Belånade hushåll robusta

Enligt Finansinspektionens stresstester ser dock de svenska bostadsägarnas ekonomiska situation god ut.

- På det hela taget så ser vi att hushållen klarar både en högre ränta och inkomstbortfall i betydligt högre utsträckning än vad de gjorde tidigare, säger Magnus Karlsson, FI:s chef för makroanalys.

Den största risken är inte Riksbankens planerade räntehöjningar. För bostadsägare med hög skuldkvot är det snarare bredare ekonomiska nedgångar som är de allvarliga hoten, enligt Magnus Karlsson.

- Vid en allvarlig nedgång eller kris kan de stora (samlade) skulderna ge betydande effekter på konsumtion och sparande. Det kan i sin tur ge följdeffekter på företag och därmed på banksystemet.