Dragkamp om tullar inom G20

ANNONS

Världen präglas av ett allt spändare handelsklimat och flera geopolitiska motsättningar som utgör ett hot mot den globala tillväxten. Det konstaterar finansministrar och centralbankschefer från världens största ekonomier i ett utkast till slutkommuniké från G20-mötet i Buenos Aires, som nyhetsbyrån Reuters tagit del av.

Skyller på varandra

Ändå hade länderna svårt att enas om hur detta ska lösas. Såväl USA:s som EU:s representanter i Buenos Aires målade upp ett hägrande frihandelsavtal – men kräver att motparten backar för att man ska kunna prata vidare om ett sådant.

- Mitt budskap är ganska klart, samma budskap som presidenten lämnade till G7, sade USA:s finansminister Steven Mnuchin.

ANNONS

- Om Europa tror på frihandel är vi beredda att skriva på ett frihandelsavtal utan tullar, utan andra handelshinder och utan subventioner. Det krävs alla tre.

USA tycker alltså att Europa – och Kina, för den delen – har för höga handelshinder. Det är därför USA sätter upp nya tullar, menar Mnuchin och hans chef Donald Trump.

Frankrikes finansminister Bruno Le Maire tycker att detta är utpressning.

- Vi vägrar förhandla med en pistol mot skallen.

Hotar tillväxten

- USA måste ta första steget för att trappa ner, sade Le Maire till medieuppbådet på ministermötet i Buenos Aires, som inleddes på lördagen för att pågå i två dagar.

ANNONS

Christine Lagarde, chef för Internationella valutafonden (IMF), förklarade att i värsta fall kan det gryende handelskriget innebära en krympande effekt motsvarande en halv procentenhet av den globala ekonomin.

Det innebär 430 miljarder USA-dollar, 3,8 biljoner kronor. Som jämförelse ligger den svenska statsbudgeten på ungefär en fjärdedel av detta, runt 1000 miljarder kronor.

Globala obalanser

Enligt utkastet från G20-mötet har finansministrarna och centralbankscheferna nu i alla fall kommit överens om behovet av dialog.

Man noterar också att tillväxtmarknaderna är fortsatt känsliga för svängningar i världsekonomin och att ekonomierna utvecklas i olika takt – något som även det innebär ökade risker.

"Dessa inkluderar ökad finansiell sårbarhet, ökade handels- och geopolitiska spänningar, globala obalanser, ojämlikhet och strukturellt svag tillväxt, särskilt i vissa avancerade ekonomier", lyder uttalandet.

TT-AFP
ANNONS