Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

SSM är ett av flera bolag som har pågående tvister med kunder som vill hoppa av på grund av förseningar.

Jurist: Bostadsköpare behöver bättre skydd

Stenhårda avtal skrivna långt i förväg – och ingen möjlighet att komma loss. Nu efterlyses ett bättre skydd för köparna av nyproducerade bostäder.

- Var är skyddet för konsumenterna? Jag tycker synd om dem, säger juristen Ingrid Uggla som företräder omkring 25 klienter som sitter fast i tuffa avtal om lägenhetsköp.

Den som köper en nyproducerad lägenhet får ofta teckna avtalet långt i förväg, kanske upp till ett par år innan lägenheten står klar. Genom det så kallade förhandsavtalet blir köpet bindande. I alla fall enligt bostadsutvecklarna.

Fast på senare tid har flera exempel visat på att det blir problematiskt för kunderna att binda sig flera år i förväg. Många saker kan hända i en människas liv under den tiden, liksom på bostadsmarknaden och på kreditmarknaden.

Vikande marknad

Nu, när bostadsmarknaden har vikit, har många av köparna fått se värdet på sina gamla bostäder sjunka, vilket gjort att deras kalkyler spruckit. Bankerna har också stramat åt utlåningen, så att det lånelöfte som gavs då förhandsavtalet tecknades i många fall inte längre gäller när pengarna väl ska betalas.

Dessutom, byggprojekt blir ofta försenade. Särskilt som förhandsavtalen ofta tecknas i ett skede då varken planer eller bygglov är helt klara.

Köpare i kläm

Allt detta gör att köparna hamnar riktigt illa i kläm, tycker Ingrid Uggla, som är kritisk till hur reglerna utvecklats.

— Det var inte så här det var tänkt när regeln om förhandsavtal skrevs in på 90-talet. Då handlade det om en möjlighet att beställa olika tillval genom förhandsavtalet, säger Ingrid Uggla, som var en av dem som höll i pennan då bostadsrättslagen utformades på 90-talet.

Men bostadsutvecklarna är inte beredda att släppa efter.

"Vår uppfattning är att formkraven för förhandsavtal är uppfyllda och att avtalen därför ska fullföljas. Om en rättslig prövning slutligen leder till något annat resultat följer vi det. Vi välkomnar att gällande regelverk klargörs", skriver Peter Svensson, vd Peab Bostad, i en kommentar till TT.

Liknande uppfattning har byggbolaget JM.

"Vi gör ingen skillnad mellan förhandsavtal och upplåtelseavtal. Det är viktigt att respektive part fullföljer de åtaganden som har ingåtts i samband med såväl förhandsavtal som upplåtelseavtal", skriver bolagets kommunikationschef Sepideh Imani i en kommentar.

TT har även sökt bostadsutvecklaren SSM, som har flera ärenden som är föremål för tvister. SSM har på sin hemsida för ett av de tvistiga projekten utförligt redogjort för företagets syn. Avtalet är absolut och bindanden, och det finns ingen chans för en köpare att bryta det så länge föreningen exempelvis inte försenar inflyttningen på grund av försummelse.

Vill begränsa tiden

Ingrid Uggla håller inte med bostadsutvecklarna. Visst måste det gå att bryta ett avtal, om förutsättningarna ändras kraftigt från det man skrev på tills det är dags för tillträde. Hon tycker att tiden för förhandsavtalen är alldeles för lång, det kan röra sig om ett par år i många fall.

- Förhandsavtalen bör vara kvar, men sex månader är lagom. Det skulle ställas mycket högre krav på mäklare och bostadsutvecklare, säger hon.

Mäklarsamfundet har också i ett remissyttrande pekat på behovet av att stärka skyddet för köparna. Exempelvis bör det vara möjligt att hoppa av om bygget blir ordentligt försenat, eller om andra viktiga saker avviker från det som sas i förhandsavtalet.

- Vi för dialog med bostadsutvecklarna om nyproduktionen. Det här är problematiskt, och det har vi pekat på, säger Joakim Lusensky, analys- och kommunikationschef hos Mäklarsamfundet.

Claudia Wörmann, boendeekonom på SBAB, ser också att det kan vara problem för köpare. Men om avhopp tillåts blir det också problem för de övriga köparna som vill fullfölja sitt köp.

- Det här problemet är ju något man måste ta i, men jag har inte lösningen, säger Claudia Wörmann.