Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Det väntas bli svårare att hitta arbetskraft på landsbygden. Arkivbild.

Landsbygden dräneras på arbetskraft

Bristen på arbetskraft väntas tillta ytterligare i stora delar av landet fram till 2030, enligt en rapport från Arbetsförmedlingen. Orsaken är att den arbetsföra befolkningen minskar i flera län, framför allt på landsbygden och i små kommuner.

"Det här är bekymmersamt, särskilt eftersom det är samma kommuner som får färre invånare i arbetsför ålder och fler äldre. Det innebär att det kommer att finnas stora behov av till exempel vård och omsorg, men färre som kan ta de här jobben", skriver Maria Salomonsson, analytiker på Arbetsförmedlingen, i ett pressmeddelande.

Rapporten bygger på SCB:s befolkningsprognoser. Totalt beräknas de utrikes födda i arbetsför ålder, 16-64 år, bli 420 000 fler fram till 2030, medan de inrikes födda bara väntas bli 30 000 fler. Och det är bara i storstäderna som de inrikes födda väntas öka i antal.

"Det här innebär att det är extra viktigt för små kommuner att ta vara på den resurs som utrikesfödda är, annars riskerar de att få mycket svårt med arbetskraftsförsörjningen", skriver Salomonsson.