Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) har presenterat ett stödpaket till det branddrabbade skogsbruket.

LRF Skog: Inte tillräckligt tydligt stödpaket

Sommarens skogsbränder är att likna vid en naturkatastrof, sade landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) när han lade fram regeringens stödpaket till drabbade inom skogsbruket. I potten finns 110 miljoner kronor.

Omkring 25 000 hektar skog påverkades av sommarens nära 300 bränder, enligt landsbygdsministern som kallar situationen för exceptionell.

För att hjälpa de drabbade skogsägarna har nu Skogsstyrelsen fått i uppdrag att under hösten lägga fram förslag på var och vilka som är aktuella för regeringens stödpaket på 110 miljoner kronor.

Oklart om stödpengar

När de drabbade kan ta del av stödpaketet är dock inget som Sven-Erik Bucht kan svara på.

- Skogsstyrelsen ska redovisa uppdraget den 10 oktober till regeringen och därefter kommer regeringen att fatta beslut. Det är ändå så som i fallet med Västmanland att man betalar ut det retroaktivt.

Skogsägarnas branschförening LRF Skog välkomnar stödpaketet och delar Bucht och regeringens syn om att försäkrade tillgångar inte ska täckas av krishjälpen.

Otydligheten olycklig

Samtidigt kunde regeringen varit tydligare med vad som kommer ersättas, enligt skogsdirektören Magnus Kindbom.

- Det är olyckligt att det inte pekades ut tydligare vad stödet ska omfatta. Att inte hela stödpaket gick åt efter branden i Västmanland berodde delvis på att det tog lång tid innan det kom besked om vad man kunde få stöd för, säger Kindbom.

Enligt Bucht kan en del insatser som sattes in efter storbranden i Västmanland åter vara aktuella när nu Skogstyrelsen påbörjar sin utredning.

- Då vidtogs ett flertal åtgärder ute i brandområdet, exempelvis reparationer av skogsbilvägar och vägtrummor av plast som smält samman. Gränsmarkeringar som var tvungna att sättas ut igen samt avsättandet av mark för att ta tillvara på brandskadat virke, säger landsbygdsministern.

TT: Vad säger du till de skogsägare som upplever stödpaketet som för litet?

- Vi har satt det här i relation till det som hände i Västmanland och där såg vi att det räckte till. Vi avsatte 78 miljoner kronor och 45 miljoner nyttjades.

Tidigare insatser

Vidare ska Skogsstyrelsen kartlägga förlusterna efter sommarens bränder, där tidigare beräkningar pekar på att skog värd 900 miljoner kronor gick upp i rök.

Sedan tidigare har regeringen gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) utökade möjligheter att ersätta drabbade kommuner för kostnader med anledning av skogsbränderna. En kostnad som beräknas uppgå till 300 miljoner kronor.

Ytterligare utgifter om 50 miljoner kronor tillkommer för staten i och med efterarbetet med anledning av skogsbränderna, enligt regeringens beräkningar.

Sedan tidigare har regeringen avsatt 1,2 miljarder kronor i ett krispaket till Sveriges lantbrukare som prövats svårt av sommarens torka.

Rättad: I en tidigare version förekom en felaktig uppgift om stödpaketets storlek 2014.