Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Alloys tipp blir kvar

Vargön Alloys får rätt att fortsätta tippa miljöfarligt avfall vid Mjölkberget. Därmed går miljödomstolen i Vänersborg emot Naturvårdsverket. - Det betyder väldigt mycket för oss. Nu kan vi använda vår tipp i 25 år till, säger företagets miljö- och kvalitetschef Annalotta Stolt.
Vargön Alloys har använt deponin vid Mjölkberget i Vargön sedan början av 1950-talet.
Sedan 1972 räknar företaget med att ha tippat nästan 350 000 ton stoft på platsen. Huvuddelen kommer från tillverkningen av ferrokrom och räknas som farligt avfall.

Sedan lagstiftningen skärptes för några år sedan lever tippen vid Mjölkberget inte upp till miljökraven.
Eftersom botten inte är tätad finns risk för att förorenat vatten letar sig ut i den omgivande naturen. Trots det har Vargön Alloys hävdat att det bästa ur miljösynpunkt är att fortsätta använda den.

- Tippen ligger där den ligger, oavsett om vi fortsätter använda den eller inte. Om vi skulle ta helt ny mark i anspråk skulle det ge större miljöpåverkan, förklarar Annalotta Stolt.
Samtidigt har företaget åtagit sig att vidta åtgärder för att minimera de farliga utsläppen. Sedan sommaren 2005 behandlar Vargön Alloys avfallet så att det miljöfarliga stoftet bind i en cementliknande massa.
Enligt Annalotta Stolt har det bidragit till att kromhalterna i vattnet som passerar genom deponin har minskat med hela 90 procent.

Nästa åtgärd blir att fälla träden på tippen och lägga en tät gummiduk över den.
På så sätt kommer Vargön Alloys att kunna skilja på vattnet som har passerat genom det gamla förorenade avfallet och det nya som är betydligt renare. Även det kommer att bidra till minskade utsläpp i naturen.

Under den rättsliga processen har både Naturvårdsverket och Statens geotekniska institut gjort bedömningen att tippen vid Mjölkberget bör stängas.
Trots det väljer miljödomstolen i Vänersborg att gå på företagets linje. Om Vargön Alloys genomför de planerade åtgärderna får företaget fortsätta att använda den till dess att utrymmet är slut om 20 eller 25 år.
- Då kanske vi kan ta tillvara kromet. Det kan ha hänt en massa saker med tekniken till dess, säger Annalotta Stolt.


Fler lokala näringslivsnyheter hittar du här.

Senaste bostadsköpen i TTELA:s område hittar du här.