Vi sparar data i cookies, genom att använda våra tjänster godkänner du det.

Följer
Ökad aktivitet i norsk oljeindustri skapar ett tryck uppåt på löneläget i Norge, enligt Erica Blomgren, chefsstrateg för SEB i Oslo.

Svensk krockkudde i norsk kris

Oljepriset har lyft och nu ökar behovet av arbetskraft i Norge igen. Krisåren visade att de tiotusentals svenskarna som jobbar i landet fungerar som en krockkudde på norsk arbetsmarknad.

Det har gått fyra år sedan Norges ekonomi utsattes för en chock, när oljepriset rasade med 75 procent 2014–2015. Oljeinvesteringarna dök med 70 miljarder norska kronor, vilket motsvarar 3,5 procent av den norska fastlandsekonomin.

Inte så illa

En norsk recession med hög arbetslöshet låg i farans riktning. Men riktigt så illa blev det inte – även om uppskattningsvis 50 000 anställda blev av med jobbet och tillväxten föll till cirka 1 procent 2015 och 2016.

En förklaring till att Norge trots allt klarade krisåren så pass bra är att det finns en krockkudde på norsk arbetsmarknad i form av utländsk arbetskraft, däribland tiotusentals svenskar, enligt Øystein Dørum, chefsekonom på Naeringslivets hovedorganisasjon (NHO).

När krisen slog till – med fallande kronkurs och inbromsad lönetillväxt – föll utbudet av svensk arbetskraft.

- 2016 och 2017 blev de första åren på länge som fler svenskar och danskar flyttade från Norge än som flyttade hit, säger Dørum.

- Invandringen från Polen, Litauen och Tyskland, också viktiga källor för arbetskraftsinvandring, gick också kraftigt ned. Och om invandringen inte hade sjunkit hade vi haft en betydligt högre arbetslöshet än vad vi fick, tillägger han.

Försvårar för norsk ungdom

LO-ekonomen Liv Sannes håller med om att den gemensamma nordiska arbetsmarknaden, som funnits sedan 1950-talet, fyller en viktig funktion. Även om det finns avigsidor, som att svenskar kan försvåra för norska ungdomar att få enklare servicejobb.

Den snabba ökningen av utomnordisk invandring från lågkostnadsländer har dock ställt till problem med lönedumpning och försämrade arbetsvillkor i Norge, enligt Sannes. Reallönerna i delar av den privata sektorn där det är låg organisationsgrad har legat still i Norge de gångna sju åren, medan de ökat med 10–15 procent i andra delar av ekonomin.

- Det bör ses i ljuset av att de har en svag ställning på arbetsmarknaden. Det är en utmaning, säger Sannes om de utomnordiska invandrarna.

Lönetillväxten föll

Hur stor den svenska krockkudden på Norges arbetsmarknad kan bli hänger inte bara på norska förhållanden. Det beror även på hur det ser ut i andra länder, enligt Erica Blomgren, chefsstrateg på SEB i Oslo.

- När svensk ekonomi och arbetsmarknad går starkare minskar ju intresset för att flytta till utlandet och jobba, säger hon.

Med en tillväxt över potential har det numera åter blivit svårt att hitta arbetskraft i Norge. Arbetslösheten är nere på 4 procent, enligt statistikbyrån SSB, och prognoserna pekar mot ännu lägre arbetslöshet framöver.

- Aktiviteten i oljenäringen är på väg kraftigt uppåt. Det finns ett stort rekryteringsbehov både bland oljeproducenter och i oljeservicesegmentet, säger Erica Blomgren.

Resultatet blir ett tryck uppåt på norska löner.

- Frågan är hur mycket ökad aktivitet i oljenäringen kommer påverka lönenivån i resten av ekonomin, säger Blomgren.