20-åring startar nytt handelsföretag i Trollhättan

Klevecoms verksamhet ska vara "e-handel i form av droppshipping med husdjursprodukter". Innehavare är Simon Kleveros Landén, 20 år.