30-åring startar ny bostadsrättsförening i Trollhättan

Den 25 januari registrerades det nya bolaget Bostadsrättsföreningen Drottningen 21 hos Bolagsverket. De har sitt säte i Trollhättan och ska enligt deras uppgifter syssla med att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande i föreningens hus, utan tidsbegränsning". Styrelsens ordförande är Joakim Addén, 30 år. I företagets ledning finns också Björn Capretti, Camilla Darholm, Alexander Nordin och Jonas Töllbäck.