30-åring startar ny bostadsrättsförening i Trollhättan

Bostadsrättsföreningen Älvutsikten, som har sitt säte i Trollhättan, ska "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande i föreningens hus, utan tidsbegränsning". Styrelseordförande är Joakim Addén, 30 år. I företagets ledning finns också Björn Capretti, Adam Erik Wilhelm Hammarstrand, Alexander Nordin och Jonas Töllbäck.