31-åring startar nytt handelsföretag i Vänersborg

Fohlins Bilvård har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget ska sälja bilvårdsprodukter via E-handel."