34-åring startar nytt holdingbolag i Vänersborg

Mediways Holding AB, som har sitt säte i Vänersborg, uppger att de ska ägna sig åt "föremål för sin verksamhet att direkt eller via dotterbolag äga och förvalta fast och lös egendom samt värdepapper". Styrelseordförande är Ahmed Barghot, 34 år.