35-åring startar nytt handelsföretag i Trollhättan

Thn City Cars har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företaget ska bedriva handel med personbilar och lätta motorfordon."