37-åring startar nytt konsultföretag i Trollhättan

Gk Byggkonsult/ Bygg & Renovering har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Bolaget skall utföra byggnadsarbeten, byggledning samt därtill hörande försäljningsverksamhet ävensom ."