38-åring startar nytt holdingbolag i Vänersborg

Hedkullens Holding AB har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Verksamheten skall äga aktier eller andelar i andra företag."