41-åring startar ny bostadsrättsförening i Vänersborg

Bostadsrättsföreningen Blåsut Höjd, som har sitt säte i Vänersborg, ska "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande och utan tidsbegränsning". Styrelseordförande är Babak Salahi Tabrizi, 41 år. I företagets ledning finns också Emil Kumlin och Eric Åkerman.