41-åring startar nytt företag i Lilla Edet

Esperöd Farm har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Företagets verksamhet är att bedriva jord- och skogsbruk med inriktning på kultur- och naturvård inklusive turistboende."