Åmål får nytt företag i snickeribranschen

Snickqueeri har angett följande som verksamhetsbeskrivning: "Finsnickeri och kurser."