Swedbanks vd och koncernchef Birgitte Bonnesen och styrelseordföranden Lars Idermark presenterar bankens utredning om misstänkt penningtvätt i Baltikum i förra veckan.
Swedbanks vd och koncernchef Birgitte Bonnesen och styrelseordföranden Lars Idermark presenterar bankens utredning om misstänkt penningtvätt i Baltikum i förra veckan.

Ansvarsfrihet i fokus inför Swedbanks stämma

Swedbanks stämma ser ut att bli stökig. Frågan om ansvarsfrihet för vd och styrelse för 2018 är i fokus efter ett halvårs turer kring misstänkta penningtvättaffärer. Aktiespararnas vd Joacim Olsson radar upp skäl för ägarna att säga nej till ansvarsfrihet.

ANNONS
|

- Jag tycker att det skulle vara märkligt om stämman kom fram till en annan slutsats, säger Joacim Olsson.

Ansvarsfrihet handlar i slutändan om rätten för ägarna att med befintlig information om 2018 års verksamhet rikta skadeståndsanspråk mot vd och styrelseledamöter. Skulle ny information framkomma eller om vd eller styrelseledamöter döms för något brottsligt spelar det dock ingen roll om de har fått ansvarsfrihet på en stämma. Då går det att rikta skadeståndskrav ändå.

ANNONS

Saknar tydlig information

Ett grundproblem är enligt Olsson att det fortfarande inte går att säga hur omfattande Swedbanks penningtvättproblem har varit. Han saknar också tydlig information om vilka som har haft kännedom om problemen inför SVT Uppdrag gransknings rapportering i februari i år.

- Vi vet inte heller vilka åtgärder som har vidtagits så att Swedbank i dag inte har brister i sina kontrollsystem. Det är det som får bäring på 2018, säger han.

Det finns all anledning för ägarna att ta frågan på största allvar. En femtedel av Swedbanks börsvärde har raderats ut på ett halvår. Den största smällen kom i februari, då SVT Uppdrag granskning presenterade uppgifter som visar hur konton i Swedbank har använts för att tvätta pengar – bland annat av Ukrainas tidigare ryssvänlige president Viktor Janukovytj och den ökände ryske gruv-oligarken Iskander Makhmudov.

Finansinspektionen (FI) har tillsammans med estländska myndigheter inlett en utredning av hur banken hanterat dessa problem.

Anmält till EBM

Dessutom utreder Ekobrottsmyndigheten (EBM) om Swedbanks ledning, med vd Birgitte Bonnesen, bröt mot lagen när de gav storägare exklusiv förhandsinformation om att Uppdrag granskning skulle rapportera om misstänkta transaktioner i Baltikum.

ANNONS

Swedbank har sedan dess även anmälts till bland annat EBM av finansmannen Bill Browders Hermitage Capital Management, som anklagar Swedbank för att ha låtit kunder använda Swedbankkonton för att tvätta pengar från företag med koppling till den så kallade Magnitskijhärvan.

Kritik har även riktats mot att Swedbank hemlighåller interna utredningar om misstänkta transaktioner, och samtidigt med ett alltför snävt mandat begränsat möjligheten för den brittiska utredaren Forensic Risk Alliance att utreda frågan brett och förutsättningslöst.

- Om de verkligen vill göra upp med det här måste de lägga korten på bordet, säger Jakob König, expert på finansiella tjänster på Sveriges konsumenter.

Viktig signal från ägarna

Han är inte säker på att nekad ansvarsfrihet är rätt väg att gå.

- Men om styrelsen inte sköter sig måste ägarna agera, tillägger han.

Nordic Investor Services (NIS), som guidar svenska institutionella ägare inför stämman, har ingen fastslagen linje i frågan om ansvarsfrihet. Men frågan diskuteras med flera kunder och Oscar Bergman, vd för NIS, påminner om att beslutet inte bara har juridiska konsekvenser utan ofta också används som en viktig signal från ägarna till styrelse och vd.

ANNONS

- Ett nej till ansvarsfrihet kan ibland även användas som ett sätt att uttrycka ett starkt missnöje med bolagets och styrelsens agerande, säger han.

TT

Fakta: Vd och styrelse backas av storägare

De största ägarna i Swedbank, Sparbanksstiftelserna och Folksam, har backat upp styrelsen och vd inför stämman och deklarerat fullt förtroende. Valberedningens förslag inför stämman ligger fast.

Men pensionsförvaltarna AMF och Alecta, som sitter i valberedningen och tillsammans äger drygt nio procent av Swedbanks aktier, har inte satt ned foten. Skulle de säga nej till ansvarsfrihet är stämman väldigt nära den tröskel på tio procent av ägarna som krävs på stämman för att neka ansvarsfrihet.

Hur övriga storägare ställer sig till frågan är högst oklart. Varken amerikanska Blackrock, med 2,6 procent, eller den norska centralbanken Norges bank, med 2,2 procent, vill avslöja hur de resonerar i frågan.

Rådgivaren ISS, som vägleder utländska investerare inför stora bolagsstämmor i bland annat Sverige, rekommenderar dock sina klienter att bevilja styrelse och vd ansvarsfrihet, enligt en ISS-rapport som TT har tagit del av. Nordic Investor Services (NIS), som är rådgivare till nordiska institutionella investerare, vill dock inte sätta ned foten i frågan.

Fakta: Swedbanks tio största ägare

Storbanken Swedbank hade vid en kartläggning i slutet av februari totalt 326114 ägare. De största ägarna var Sparbanksgruppen och Folksam, som tillsammans med Swedbank Robur och Sparbanksstiftelserna äger nästan 26 procent av aktierna.

Ägare Innehav i procent

Sparbanksgruppen 10,7

Folksam 7,0

Alecta 4,8

Swedbank Robur 4,7

AMF 4,4

Sparbanksstiftelser 3,4

Blackrock 2,6

Vanguard 2,6

Norges bank 2,2

Fidelity 1,8

Källa: Swedbank/Modular Finance

Fakta: Förslag om särskild granskare

Aktiespararna vill för att gå till botten med Swedbanks hantering av misstänkt penningtvätt att ägarna på torsdagens stämma dels nekar ansvarsfrihet till vd och styrelse, men också att stämman tillsätter en särskild granskare.

Uppdraget för granskaren skulle vara att nagelfara Swedbanks problem med penningtvätt och utreda om det finns skäl att kräva skadestånd från vd och/eller styrelseledamöter.

Det krävs stöd av minst 10 procent av ägarna eller 30 procent av aktierna företrädda på en stämma för att en särskild granskare ska kunna tillsättas. Granskarens kostnader ska betalas av det bolag som ska granskas och uppdraget kommer direkt från ägarna (fristående från styrelsen och vd). Med uppdraget följer även rätt att kräva tillgång till det underlag som behövs för att fullgöra uppdraget.

Fattas beslut om en särskild granskare utses denne av Bolagsverket efter det att bankens styrelse har yttrat sig.

ANNONS