Ägarna till Ba-Emballage Abrahamsson Aktiebolag tog ut fyra miljoner kronor i utdelning - högsta summan på senaste fem åren

Ba-Emballage Abrahamssons årsredovisning för senaste året är klar.