Aktiebolaget Koppargrillen: Nu är redovisningen klar – så ser siffrorna ut

Så gick det för Aktiebolaget Koppargrillen senaste året. Här är de viktigaste siffrorna. Företagets omsättning är omkring 19,5 miljoner kronor, en ökning på 3,6 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 2,1 miljoner kronor mot ungefär 1,6 miljoner kronor.