Årsredovisningen klar: Så gick det för Gustab AB

Här är siffrorna för Gustab AB för senaste året. Företaget hade cirka 21 miljoner kronor i omsättning, en nedgång på 18,6 procent jämfört med föregående period. Resultatet före skatt är högre än föregående år, knappt 1,1 miljoner kronor mot ungefär 750 000 kronor.