Årsredovisningen klar: Så gick det för H Fribergs Schakt AB

Årsredovisningen är nu offentlig. Företagets rörelseintäkter är knappt 9,1 miljoner kronor. Resultatet före skatt är omkring 2,4 miljoner kronor.